Острозька школа

ПЛАН
Історія Острозької школи    2
Що ж являла собою Острозька школа?    4
Література:    9
 
Історія Острозької школи
Близько 1576-1577 років на волинських землях, в місті Острозі, була заснована православна школа, що мала найвищий на той час освітній рівень серед усіх східнослов'янських учбових закладів. Заснував її син знаменитого князя Костянтина Острозького і Слуцкой княжни Александры, відомий нам нині як Костянтин (Василь) Острозький.
Яка історія відкриття Острозькой школи? Що була Острозькая школа? Хто зі знаменитих людей навчався в цьому учбовому закладі? Ці питання я вибрала тематикою своєї роботи.
Князь Костянтин Острозький був відомий як ревний захисник православ'я і покровитель освіти в західноросійському краю. Перейнявши від предків глибоку набожність, князь ревно захищав православ'я, білоруський і український народи, а також високо цінував і любив церковний спів і музику. Ще за життя князя стали називати на ім'я батька - Костянтином[8, c. 116].
Рубіж 16-17 віків в історії був дуже важким для православ'я. Після приєднання українських і білоруських земель до католицької Польщі їх культура зазнала значні зміни. Польське королівство спочатку домагалося підкорення українського і білоруського народу для приросту їх територій і свого збагачення. Їх високий рівень культури перешкоджав загарбницьким планам Короны. Тому ні про яку підтримку і заохочення культурного прогресу не могло бути і мови.
В той же час через Польщу на ці землі проникали ідеї Відродження, Реформації і Контрреформації, набувала поширення західноєвропейська система освіти. Не маючи власних вищих учбових закладів, слов'яни вчилися в європейських університетах, залучаючись там до західноєвропейських наукових і художніх ідей, збагачуючи ними рідну культуру

Але які б перспективи не відкривалися перед слов'янами, які займалися науковою діяльністю на чужині, вони не могли замінити навчання на рідній мові на Батьківщині. Європейські університети були доступними для одиниць. Численні протестантські і ієзуїтські школи і колегіуми, що з'являлися на білоруських і українських землях під впливом руху реформації, не могли допомогти справі, оскільки головну мету виховної діяльності такі учбові заклади убачали в зверненні як можна більшої кількості представників народонаселення в католицьку віру або протестантизм.
В цей час велику допомогу в духовній боротьбі за православ'я зробили братські школи. Незважаючи на усі утиски від католиків і уніатів, братерства зміцнювалися. Однією з головних рис діяльності церковних братерств в цей час була їх турбота про народну освіту. Треба було протиставити католицькій освіті свою освіту. Братерства відкривали у себе школи, оскільки гостро відчувалася нужда в освічених проповідниках, діячах, необхідно було відвернути православне юнацтво від ієзуїтських шкіл, а деякі - і друкарні для поширення церковних і інших православних книг.
Думка про установу школи в Острозі виникла у князя, можливо, саме з цих причин. Але коли саме? Припускаючи, що школа була заснована приблизно в 1576 році, ми розуміємо, що процес її відкриття міг захопити декілька років. Раніше в Острозі виникла друкарня, у зв'язку з чим, швидше за все, і виникла школа. На жаль, не відомий точно і рік створення друкарні. Можна тільки припускати, що думка про її відкриття виникла у князя не раніше 1575-1576 років, тобто не раніше його зближення з Іваном Федоровым.
Диякон Іван Федоров виявився на білоруських землях в 1565 г [3]. Великими зусиллями йому вдалося знайти притулок у гетьмана Хаткевича в маєтку

1 2 3 4