Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів

Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів 

Під час інвентаризації можуть бути виявлені як надлишки, так і нестачі основних засобів та нематеріальних активів.

Основні засоби, що виявлені як надлишок, підлягають оприбуткуванню за цінами, визначеними інвентаризаційною комісією банку. Для їх зарахування на баланс складається бухгалтерське проведення:

Д-т 4400 «Основні засоби»;

Д-т 4300 «Нематеріальні активи»;

К-т 6809 «Інші непередбачені доходи».

1.  Для списання з балансу виявленої нестачі, її відносять, за вирахуванням зношення, на рахунок 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку» з метою відшкодування збитків матеріально відповідальними особами бухгалтерськими проведеннями:

Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;

Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»;

Д-т 4409 «Знос основних засобів»;

К-т 4300 «Нематеріальні активи»;

К-т 4400 «Основні засоби».

На відшкодування нестачі:

Д-т «Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів»;

К-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку».

За відсутності винних чи відмови судом:

Д-т 780 «Непередбачені витрати»;

К-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;

Д-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи»;

К-т 4400 «Основні засоби (відповідний субрахунок)».

б) як зношення у разі вибуття:

Д-т 4409 «Знос основних засобів»;

К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».

в) як віднесення на окремий рахунок залишкової вартості нестачі:

Д-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі товарно-матеріальних цінностей»);

К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи»

2.  Суму нестачі основних засобів з окремого рахунка переносять на конкретні рахунки матеріально відповідальних осіб:

Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;

К-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі товарно-матеріальних цінностей»).

3. Додатково нараховується на винного різниця в нестачі між обліковими і роздрібними цінами:

Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;

К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».

4. Додатково на винних нараховується податок на додану вартість на різницю між обліковими і роздрібними цінами для відшкодування нестачі:

Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;

К-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».

5.  Утримана сума всіх видів нарахувань за виявленою нестачею з винних осіб:

Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» (або рахунок 120 «Коррахунок у Національному банку України»);

К-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку».

У випадках, якщо конкретні винні особи не встановлені або в стягненні з них нестачі відмовлено судом, виявлена нестача основних засобів списується за рахунок власного прибутку, що залишається

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні