ПОНЯТТЯ МИТНОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

ПОНЯТТЯ МИТНОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

План

1. Поняття, предмет і методи митного права, його місце в системі права України

2. Джерела митного права

3. Поняття митної політики і митної справи

4. Принципи і цілі митної справи

5. Законодавче регулювання митної справи

 1. Поняття, предмет і методи митного права, його місце в системі права України

Відомо, що кожна галузь права має свій предмет і метод регулювання. Митне право — явище відносно нове, тому хоча митна справа існує з давніх часів, її правовий аспект мало досліджений та недостатньо розроблений. Серед юристів-науковців є різні погляди не тільки щодо формулювання предмета митного права, але й відносно того, чи є це самостійна галузь правової науки взагалі.

Деякі вчені вважають, що мова може йти тільки відносно митного законодавства як сукупності законів, що регулюють митну справу. На думку інших спеціалістів, митне право треба розглядати як окреме право або як галузь, підгалузь чи окремий інститут адміністративного права

Тому на даний час крапку не поставлено, і є достатньо можливостей для наукових баталій.

Разом з тим доцільно підкреслити, що при визначенні питання щодо права на існування окремої науки завжди треба визначити фундаментальні категорії і поняття, що її характеризують. Серед інших категорій такими є предмет і метод правового регулювання. Інакше кажучи, в основу розподілу галузей права наука здавна покладає предмет правового регулювання, тобто коло суспільних відносин, що регулюються нормами окремого права (галузі, підгалузі). Кожне право має свій специфічний предмет правового регулювання.

Питання щодо предмета регулювання митного права є складним і не досить чітко визначеним в юридичній галузі. Так, відомий учений-юрист К. Сандровський зазначав, що відносно митного права предметом правового регулювання є суспільні відносини, що виникають у зв'язку з впровадженням державного митного режиму і проведенням митної політики в цілому. Недоліки такого визначення предмета митного права назвати не важко, перш за все тому, що в основу визначення покладені тільки «митний режим», «митна політика».

Разом з тим, митна справа і за змістом, і за структурою — явище складне, багатопланове, має комплексний характер. Тому суспільні відносини в галузі митної справи можна розділити на групи, що відрізняються за специфікою і регулюються окремими нормами різних галузей права:

• конституційного;

• адміністративного;

• адміністративно-процесуального;

• цивільного;

• кримінального, кримінально-процесуального;

• трудового тощо.

До груп суспільних відносин, на які можна класифікувати предмет регулювання митного права, можна віднести:

• суспільні відносини в галузі митної політики держави;

• суспільні відносини і принципи, пов'язані з переміщенням через митний кордон товарів, транспортних засобів;

• суспільні відносини, що характеризують статус митних режимів;

• суспільні відносини в галузі митно-тарифного регулювання;

• суспільні відносини в галузі стягнення митних платежів;

• суспільні відносини, пов'язані з митним оформленням;

• суспільні відносини в галузі митного контролю;

• суспільні відносини в галузі митної статистики;

• суспільні відносини, що виникають у зв'язку з контрабандою та

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні