ПОРУШЕННЯ СПРИЙМАННЯ

ПОРУШЕННЯ СПРИЙМАННЯ

 План

  1. Психологія сприйняття
  2. Порушення сприймання
  3. Агнозії
  4. Псевдоагнозії при деменції

 1. Психологія сприйняття.

Сприйняття – відображення предметів і явищ дійсності в їхній цілісності з усіма їх властивостями і якостями.

 2. Розлади сприйняття і їх класифікація

Розлади сприйняття класифікують на

  • Ілюзії
  • Галюцинації
  • Агнозії

Галюцинації – сприйняття образів, які реально не існують.

Галюцинації є, як правило, наслідком того, що сприйняття виявляється насиченим не зовнішніми дійсними враженнями, а внутрішніми образами.

Галюцинації поділяють в залежності від порушення певного аналізатора:

1)Зорові галюцинації найчастіше зустрічаються при гострих інтоксикаціях, психозах, алкогольних деліріях, у хворих на шизофренію, епілепсію. Вони відрізняються незвичайним різноманіттям: бачення можуть бути безформними (полум'я, дим, туман) або, навпаки, здаватися більш чіткими, ніж образи реальних предметів. Зорові галюцинації можуть бути і безбарвними, але набагато частіше в них природне або вкрай інтенсивне забарвлення, звичайно яскраво-червоне або синє. Зображення можуть бути рухомими або нерухомими, немінливого змісту (стабільні галюцинації) і постійно мінливі у виді різноманітних подій, що розігруються як на сцені або в кіно (сценоподобні галюцинації). Виникають одиночні образи (одиночні галюцинації), частини предметів, тіла (одне око, половина особи, вухо), юрби людей, зграї звірів, комахи, фантастичні істоти. Зміст зорових галюцинацій робить дуже сильний емоційний вплив: може лякати, викликати жах або, навпроти, інтерес, замилування, навіть поклоніння.

2) Слухові галюцинації – хворий сприймає різні звуки, голоси, які реально не існують.

Виділяють такі види слухових галюцинацій:

Прості галюцинації – хворий чує шум, свист, кроки, плач.

Складні (вербальні) галюцинації – хворий сприймає голоси знайомих та незнайомих людей, які погрожують, дають поради, чуються з далеких відстаней

Ці голоси можуть бути одно- чи багатоголосі, на рідній або іноземній мові, дружелюбні чи ворожі.

Слухові галюцинації бувають у вигляді монологу, діалогу, коментування минулих та теперішніх вчинків.

3) Смакові галюцинації – при даному порушенні хворий може безпричинно відчувати смак гіркоти, металу.

4) Тактильні галюцинації – відчуття під шкірою паразитів, розтікання по тілу води, відчуття стороннього тіла в роті.

5) Тілесні галюцинації – хворий скаржиться на відчуття обростання тіла шерстю, росту зубів, викривлення кінцівок, пересування головного мозку.

Псевдогалюцинації – розлади сприйняття у вигляді відчуттів та образів, що виникають довільно без реального подразника, відрізняються від галюцинацій відсутністю у хворого відчуття об’єктивної реальності цих образів.

Гіпнагогічні – виникають перед засинанням при відкритих очах.

Зорові – сприйняття реальних образів без об’єкта, не ідентифікуючись з реальним об’єктом.

Кінестетичні – супроводжуються відчуттям, що ті чи інші рухи відтворюються незалежно від волі, насильно без волі хворого, а під впливом ззовні.

 Слухові – розлади сприйняття у вигляді «внутрішніх» голосів, звучання думок.

Нюхові, смакові, тактильні, вісцеральні – розлади сприйняття, що супроводжуються насильністю по відношенню до цих органів відчуття.

Від галюцинацій варто відрізняти ілюзії, тобто помилкові сприйняття реальних речей або явищ.

Ілюзії - це спотворення за зовнішньою ознакою або смисловим змістом реально існуючих предметів та явищ.

Ілюзії поділяють

  • афективні,
  • вербальні (словесні)
  • перейдолічні.

Афективні (афект – короткочасне, сильне емоційне порушення) ілюзії найчастіше обумовлені страхом або тривожним, подавленим настроєм. У цьому стані навіть одяг в шафі може здатися грабіжником,

1 2 3