ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

План

1. Організаційні питання здійснення митного контролю

2. Основні форми митного контролю

3. Особливі режими митного контролю

 1. Організаційні питання здійснення митного контролю

Доцільно почати розгляд цього питання зі знайомства з функціями та організацією роботи Управління організації митного контролю, яке є одним із головних у структурі Держмитслужби. Завдання, функції визначені в Митному кодексі України, гл. 1 — «Організація митного контролю», ст. 21—26; гл. 2 — «Здійснення митного контролю», ст. 27—33; гл. З — «Особливі режими митного контролю», ст. 34—36.

Управління не тільки безпосередньо організовує проведення митно-контрольної діяльності на території України, але й здійснює методичне керівництво митним контролем у межах своєї компетенції

Структура Управління організації митного контролю така:

• начальник Управління;.

• 2 заступники начальника;

• відділ митної інфраструктури (5 чол. );

• відділ технології митного контролю (6 чол. );

• відділ неторгових операцій (4 чол. );

• відділ контролю за доставлениям вантажів (3 чол).

У кожній регіональній митниці і митниці є відділи митного контролю, які конкретизують методичні рекомендації і вимоги Держмитслужби відповідно до конкретних місцевих умов.

Управління працює на підставі вимог чинного законодавства, перш за все — Митного кодексу України та наказів Держмитслужби, має своє Положення (про права, завдання, функції), яке затверджується Головою Держмитслужби. Управління планує діяльність митних органів по здійсненню митного контролю, розробляє технологію митного контролю різних видів товарів, транспортних засобів; взаємодіє з прикордонними військами, санітарно-карантинними, ветеринарними та іншими державними контрольними службами при здійсненні митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, ручної поклажі, багажу фізичних осіб, транспортних засобів, вантажів та інших предметів.

Розглянемо загальні положення митного контролю. Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів. Якби державні органи, підприємства та громадяни були достатньо свідомими у правовому відношенні і чесними в цьому питанні, то митний контроль був би формальним, а то й зовсім не потрібним.

Але на даний час митний контроль залишається важливим та ефективним засобом забезпечення митної політики держави. Реалізується він шляхом здійснення комплексу заходів, забезпечуючих своєчасне виявлення порушень митного законодавства України та взятих нею міжнародних зобов'язань, контроль за виконанням яких покладено на митні органи, а також чітке дотримання юридичними та фізичними особами митних процедур і правил.

У процесі здійснення митного контролю реалізуються важливі функції митних органів:

• забезпечення дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та фізичними особами законодавства України, контроль за виконанням якого покладено на митні органи;

• застосування заходів по захисту законних прав юридичних і фізичних осіб у галузі митної справи;

• захист економічних інтересів та економічної безпеки України в межах встановленої компетенції;

• здійснення валютного контролю;

• збирання митних платежів;

• розробка технології контролю та забезпечення дозвільного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний коридор України;

• безпосереднє здійснення митного контролю та розробка митних режимів з метою

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні