ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ

План

1. Загальні положення проходження служби в митних органах

2. Права, обов'язки та відповідальність працівників митних органів

3. Правовий і соціальний захист працівників митних органів

 

1. Загальні положення проходження служби в митних органах

Порядок проходження служби в митних органах регламентує Положення про порядок та умови проходження служби в митних органах України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1993 р.

Доцільно розглянути більш детально поняття «державна служба», «митна служба», «державний службовець», «посадова особа» та ін.

Зауважимо, що поняття «митна служба» і «служба в митних органах» можуть визначатися і як ідентичні, і як суттєво відмінні, залежно від трактування самого поняття «митна служба». Є підстави визначити «митну службу» як певну сукупність митних органів, закладів та організацій, або як правовий статус посадових осіб митних органів, порядок і умови проходження різновиду державної служби в цих органах.

В юридичній науковій літературі досі немає однозначного визначення поняття «державна служба». На думку одних, державна служба — «служіння державі, тобто виконання за плату її доручень з реалізації завдань і функцій держави в державних організаціях». Інші вважають, що особа може вважатися державним службовцем, якщо вона обіймає посаду в державній установі.

Відповідно до чинного законодавства служба в органах і установах, що безпосередньо здійснюють митну справу, — це державна служба. Тому основні питання державної митної служби, крім особливостей, регулюються Законом України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р

зі змінами та доповненнями 1995—1996 рр.

Ст. 1 цього Закону визначає, що «державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та отримують заробітну плату за рахунок державних коштів». Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

Необхідно тепер з'ясувати: що таке посада? чи є кожний працівник митних органів посадовою особою? Посада — це елемент будь-якої управлінської структури (у тому числі митних органів і установ). Є точка зору, що державно-службова посада — це частина організаційної структури державного органу, яка відокремлена і зафіксована в офіційних документах (штатний розпис, схема посадових окладів тощо), з відповідною частиною компетенції державного органу, що надається особі — державному службовцю для її практичної реалізації. Загальновизнано положення, що посадові особи державних (митних) органів є представниками влади і перебувають під захистом держави.

Заслуговує також на увагу така думка, що посада — це юридичний опис соціальної позиції особи, що її обіймає. Конкретні особи, що реалізують посадові повноваження, можуть замінюватися, а їх ролі — ні.

Ст. 2 Закону «Про Державну службу» говорить: «Посада — це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень».

Враховуючи викладене, можна дійти висновку: державний митний службовець — це особа, яка за плату обіймає посаду в митних органах, установах, бере участь у здійсненні митної справи і має певні права та обов'язки.

Митних службовців можна класифікувати відповідно до характеру праці, службових обов'язків, юридичних особливостей посад, що вони

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні