Пакети прикладних програм для технічного аналізу

аналізу, включаючи «систему максимального прибутку». Кожна система допускає задання користувачем деяких вихідних значень, тобто величин показників, які він розраховує одержати (стосовно максимального прибутку — його бажаний обсяг і діапазон цін, у якому система буде працювати). У деяких випадах задаються критерії оптимізації. Результат роботи системи — побудова окремого графіка, що відбиває отримані результати, а також виділення на основному графіку стрілками точок зміни тенденції поводження інструмента, що підказують стратегію прийняття рішення.

Модуль програми «The Explorer» функціонує аналогічно, але методика роботи цієї програми побудована у такий спосіб, що вона підбирає залежності й зв’язки, які подібні до певних видів математичних залежностей (наприклад, за допомогою кореляційного чи циклічного аналізу) з використанням для цього також всіх інструментів фінансового аналізу та інформації, що міститься в архіві.

Модулі «System Tester» і «The Explorer» уможливлюють власне розроблення методик тестування/дослідження і перевірку їхньої адекватності, що робить ці функції незамінними для проведення аналітичної роботи. Опис існуючих методик і убудованих функцій, які використовуються в цих модулях, міститься в документі «Керівництво роботи з програмою MetaStock». Результати роботи «System Tester» і «The Explorer» зберігаються не тільки у вигляді графіків, але й у системних звітах, що подаються в текстовій формі в окремому каталозі. Після використання кожної з методик, що містяться в інструменті, праворуч з’являється буква «R», що вказує на появу звіту у відповідному каталозі. У складі пакета MetaStock є також модуль «Optіon Scope», що працює в режимі аналізатора угод. Цей програмний модуль дає змогу проводити розрахунки операцій, що часто повторюються — розрахунки точок купівлі/продажу відповідного інструмента.

Програма має убудовану мультимедійну підтримку провідних експертів (Gіl Raff, Bіll Wіllіams, Don Fіshback та ін

), що реалізована у якісно новому додатку — модулі «Expert Advіsor». «Expert Advіsor» — це 19 вбудованих «експертів», що являють собою низку брокерських стратегій, створених на основі праць визнаних фахівців з технічного аналізу, таких як Martіn Prіng, John Bollіnger та ін. Останні версії MetaStock мають вбудовану підтримку для деяких нових консультантів: CS Scіentіfіc — Hybrіd Trade Screen, Don Fіshback — ODDS Optіon Analyzer (на відео), Cynthіa Kase — Permіssіonіng Screen, Gіl Raff — MarketSpace Stock System (на відео), Rex Takasugі — TD Profіle, Bіll Wіllіams — Profіtunіty. Модуль «Expert Advіsor» надає додаткову інформацію про поточний стан вибраного користувачем фінансового інструмента одним з перелічених нижче способів: описом (коментарем); кольо­ровою діаграмою (графіком); символом у нижньому куті графіка; у спеціальному внутрішньому вікні; символами — покажчиками на графіку; спливаючим повідомленням або звуковим сигналом. Діаграма — це центральний елемент того об’єкта, з яким користувач працює в MetaStock. На рис. 2 наведено приклад діалогового вікна програми. Підпрограма побудови графіків MetaStock уможливлює побудову графіків руху капіталовкладень на підставі обраних індикаторів. Регулярна побудова таких графіків для наявних цінних паперів дає послідовну картину руху капіталів. Програма містить дев’ять різних способів відображення руху ціни і розширювальні можливості аналізу портфеля цінних паперів.

MetaStock містить цілу низку вбудованих індикаторів і фактич­ної інформації, на підставі яких можна створювати власну стратегію торгівлі, а вбудована система підказок допоможе легше орієнтуватися в призначенні різних індикаторів. Крім того, за допомогою цієї програми користувач може створювати власні формули торгової стратегії безпосередньо на

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні