Пакети прикладних програм для технічного аналізу

на сьогодні програм технічного аналізу, яка дає змогу одержувати й аналізувати дані в режимі реального часу.

Програма має такі можливості: відображає часову шкалу, що поділена на години та хвилини, містить індикатори і стратегії, що дають сигнали в реальному часі; надає можливість підключення до терміналів російських і західних інформаційних агентств (МФД, РТС, «Информтелекурс», РБ, Dow Jones, Tenfore, CQG і т.  д. ); охоплює більше ніж 100 індикаторів технічного аналізу; має унікальну мову «Easy Language», що дає змогу розробляти власні індикатори і торгові стратегії у вигляді англомовних виразів; проводить автоматичну активізацію сигналів «купівля» і «продаж» по заданій стратегії; містить бібліотеку торгових си­стем, бібліотеку графічних об’єктів, призначених для аналізу даних в режимі реального часу і на кінець дня; має можливість підключення модулів для циклічного аналізу, нейромережних прогнозів, аналізу за допомогою нечіткої логіки і т. д. ; опція програми «Chart Scanner» автоматично сканує графіки та проводить їх аналіз. У результаті аналізу видається повідомлення про те, які з торгових систем дають сигнали на купівлю чи продаж; компонент «Quіck Optіon» — це електронна таблиця, що використовується для оцінювання поточної прибутковості операцій, дає змогу працювати з ф’ючерсами й опціонами; підпрограма «OptіonStatіon Real Tіme», що входить до складу програми «Trade Statіon», виконана у вигляді електронної таблиці і дає змогу в режимі реального часу програвати сценарії розвитку подій і оперувати кожною з більш як 20 стратегій для розрахунку опціонів.

Програма «Omega Research ProSuite» — це ще одна з тих, що розроблені відомою в усьому світі компанією «Omega Research», яка вважається найпрофесійнішим виробником систем технічного аналізу. На рис. 3 подано приклад діалогового вікна програми «Omega Research ProSuite».

У програмі «SuperCharts» реалізована технологія «glance», суть якої полягає в оптимізації форми подання інформації для спрощення з метою прискорення її усвідомлення людиною.

Загалом відомо досить багато способів візуального подання інформації: графічний, табличний, порядковий і т

д. Але технологія «glance» допускає таку комбінацію різних методів, що мінімізує час, необхідний для прийняття інформації. При цьому в автоматичному режимі відбувається попередній аналіз загального потоку даних з метою виділення найважливішої інформації за допомогою використання спеціально створеної для цього технології.

У програмі «SuperCharts» реалізовані нові рішення, які спрощують опанування користувачем роботи з «меню» програми. Користувачу немає необхідності запам’ятовувати всю нескінченну ієрархію вікон і меню, він може настроїти робоче середовище під власне бачення, найраціональніше розташувати візуальні інструменти. Уся концепція SuperCharts орієнтована насамперед на органічність, природність і неконфліктність роботи із системою. Крім цього, SuperCharts поставляється як в орієнтованому на оброблення даних з підсумками торгів варіанті, так і у варіанті, призначеному спеціально для аналізу даних протягом дня. Усі версії SuperCharts коректно підтримують дані виду: іntraday, daіly, weekly, monthly та ін.

Багатьма експертами визнано, що остання версія програми SuperCharts є оптимальною системою за співвідношенням «можливості: ціна». Характерною рисою пакета є мінімізація часу, що затрачається користувачем на оброблення даних і настроювання програми. Програма «SuperCharts» містить 85 убудованих індикаторів, функцію «Alert», що автоматично генерує сигнал за заданих умов. Унікальною є функція автоматичної селекції найкращих індикаторів для визначеного ряду даних, а також автоматизоване сканування заданих частин даних.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні