Пакети прикладних програм для технічного аналізу

є можливість обміну інформацією з іншими додатками, зокрема з Excel. Програма «EuroCharts» (DanaLyzer) забезпечує обмін інформацією за допомогою DDE-обміну між відкритими додатками на одному комп’ютері (або в локальній мережі). Це дає можливість застосовувати її як термінал технічного аналізу практично з будь-якою інформаційно-фінансовою системою. На рис. 5 подано приклад діалогового вікна програми «Omega Research ProSuite».

Дані в програмі можуть відображатися у вигляді лінійних, гістограмних графіків, а також японських свічок чи хрестиків-нуликів. Часові інтервали визначаються користувачем у таких межах: тик хвилина, година, день, тиждень, місяць. Система дає змогу накопичувати до 10 000 значень на кожному часовому інтервалі. Для аналізу тенденцій зміни ринку на графіки можна наносити лінії трендів, для цього передбачений великий вибір сервіс­них ліній, у тому числі паралельних, горизонтальних; за максимальними чи мінімальними цінами, за цінами закриття і т.  д. У системі є близько сорока вбудованих індикаторів технічного аналізу.

  • Windows оn WallStreet (MarketArts, Inc
    , USA, рис. 6)
    — багатофункціональний, об’єктно-орієнтований програмний продукт, що забезпечує експертно-консультаційні послуги з поперед­нього аналізу і прогнозування динаміки найрізноманітніших фінансових інструментів (акцій чи валюти, облігацій або ф’ючер­сів) за умов функціонування стійкого фінансового ринку. Wіndows оn WallStreet містить: програмні засоби технічного аналізу, які забезпечують прийняття аргументованих рішень щодо купівлі чи продажу цінних паперів; підсистему щоденного відстеження і збору оперативних даних від зовнішніх інформаційних служб (у режимі «on-lіne»); підсистему регулярного наповнення бази даних інформацією фундаментального й аналітичного характеру (у режимі «on-lіne»); підсистему служби «Персонального асистента з інвестицій», що уможливлює вивчення реакцій на зовнішні події, які інтересують інвестора; програмні засоби, що генерують попереджувальні сигнали про можливість обґрунтованих, з погляду прибутковості, купівель і продажів цінних паперів; розширену бібліотеку, що містить близько 100 фінансових індикаторів; програмний формульний процесор; програмні засоби визначення трендів і стадій, що характеризують динаміку стану цінних паперів; сумісність із системами CompuTrac, MetaStock, TC-2000, AІ і CSІ; шаблони діаграм; програмні засоби композиції інформації щодо цінних паперів;

дуже зручну контекстну допомогу; можливість імпорту даних стосовно цінних паперів з інших додатків; крупноформатні таблиці для підтримки бази даних пакета; можливості для групування діаграм; різні параметри друку високоякісних діаграм. Програма «Wіndows On WallStreet» організована як «робочий стіл для інвестора». Їі головне вікно має назву «Securіtу

Maіntenance». Воно складається із кнопок, що надають доступ до таких базових функціональних можливостей пакета:

«Securіtіes» — забезпечує вивантаження з БД, імпорт, редагування і т. д. даних щодо цінних паперів;

«Charts» — дає змогу створювати, відновлювати, аналізувати, друкувати і т. д. діаграми;

«On-lіne Research» — забезпечує доступ у інтерактивному режимі до допоміжної інформації, наприклад, звітів компаній, що містять котирування, повідомлень про недавнє швидке падіння цін тощо;

діалогове вікно «SecurіtуMaіntenance» Personal Іnvestment Assіstant — уможливлює планування автоматичних реакцій на такі події, як вивантаження з БД, друкування і т. д;

«Help» — забезпечує доступ до одержання різноманітної інформації з методики інвестування і керування пакетом.

Wіndows On WallStreet, хоча і є досить потужним пакетом програм, але все-таки він призначений для початківців, приват­них інвесторів, причому — орієнтованих на Нью-Йоркську фондову біржу. Для широкомасштабних цілей його доцільно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні