Пакети прикладних програм для технічного аналізу

використовувати в контурі з ще більшим програмним продуктом Wall Street Money DeLuxe CD тієї ж фірми MarketArts, Іnc. , що має низку додаткових привабливих властивостей і можливостей.

Програма «AFMCharts» являє собою складну систему техніч­ного аналізу, що складається з численних вікон, кожне з яких може містити кілька ліній трендів і індикаторів зі своїми настроюваннями. AFMCharts надає користувачу такі можливості: побудови лінії трендів, інтерпретації графіків, зміни валюти і періоду графіка, зміни кольору і стилю подання графіків, перегляду новин, побудови ліній Фібоначчі, роботи з технічними індикаторами, перегляду котирувань і сигналів у вікні «Quote Spread Sheet». Розглянемо інтерпретацію графіків у системі «AFMCharts». Графік (приклад вікна подано на рис. 8) відображає стан одного фінансового інструмента в реальному часі. При цьому він може відбивати як ціну самого інструмента, так і будь-яку кількість технічних індикаторів.

1) У щойно наведеному прикладі є такі елементи: кілька технічних індикаторів (MACD, Movіng Average, Volume); п’ятнадцятихвилинний графік курсу EURUSD (євро-долар США). У даному прикладі графік поданий у вигляді японських свічок;

2) лінії Фібоначчі (арка в даному разі); анотація кожного з графіків. Анотація будується за принципом NAME(PARENT_NAME), де NAME — це назва даного графіка, а PARENT_NAME — назва вихідного графіка. У даному прикладі графік курсу євро анотований як EURUSD(M15), де EURUSD — код інструмента (курс євро — долар США), а M15 означає «п’ятнадцятихвилинний графік». Індикатор MACD анотований як MACD(EURUSD(M15)), тобто назва графіка «MACD», а побудований він за «EURUSD(M15)»

Потрібно звер­нути увагу, що індикатори можуть будуватися не тільки для основного інструмента (у даному прикладі — EURUSD), але й один на одному; лінія тренду; контрольна панель для введення коду інструмента і періоду; підказка. Вона виникає, якщо нерухомо потримати на графіку курсор більше однієї секунди. Підказка, як правило, показує назву графіка — «EURUSD(M15)» у даному прикладі, час і значення графіка в даній точці; пересувна лінійка, що регулює видиму частину графіка; кнопки керування: Іn (Zoom Іn) — розсунути графік, Out (Zoom out) — стиснути графік — збільшити кількість відображуваних данних, All — показати всі наявні дані, Cln (Clone) — створити копію вікна.

На горизонтальній осі показаний час. Час можна подавати у форматах «години: хвилини»; «дні: години»; «дні: місяці». Використовується 24-годинний формат часу. На вертикальній осі відкладаються значення інструмента. Керування параметрами графіка здійснюється через контроль­ну панель (6), (8), (9), а також за допомогою контекстного меню після натискання правої кнопки миші на елементах графіка.

Для того щоб змінити показуваний на графіку інструмент чи період графіка, необхідно увести відповідну інформацію в поле (6) (рис. 9) і натиснути клавішу «Введення» (Enter) на клавіатурі. На прикладі нижче показаний п’ятихвилинний графік (M5) курсу «долар США — японська ієна» (USDJPY).

Графіки можуть бути подані у вигляді барів (Bars), барів з відкриттям (Bars w/open), японських свічок (japanese Candle), ліній (Lіne) і гістограм (Hіstogram). Для зміни вигляду графіка необхідно натиснути правою кнопкою миші на ньому і вибрати команду з контекстного меню «Draw As», після чого вибрати бажане зображення із запропонованих. Нижче наведений приклад зображення тих самих даних у різних стилях:

Кожна новина містить одне чи кілька

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні