Пакування товарів, упаковка та її складові елементи, характеристика пакувальних матеріалів

Пакування товарів, упаковка та її складові елементи, характеристика пакувальних матеріалів

Упакування товарів являє собою процес захисту товарів від дії різних зовнішніх факторів за допомогою пакувальних матеріалів і тари.

Пакувальні засоби вибирають за видами, конструкцією розмірами і матеріалами залежно від товару й вимог щодо захисту його від шкідливого впливу різних факторів.

Розрізняють три основні групи зовнішніх факторів, стосовно яких слід здійснювати заходи щодо захисту товару при навантажувально-розвантажувальних роботах, транспортуванні й зберіганні:

- фактори механічного впливу — удари, поштовхи, вібрації, статичні навантаження й ін. ;

фактори кліматичного впливу — вплив атмосферних явищ, вологого повітря, морського туману, сонячної радіації, перемінної температури й ін. ;

- фактори біологічного впливу — вплив життєдіяльності мікроорганізмів, комах та гризунів.

Згадані фактори діють як на вантаж, так і на тару та пакувальні засоби захисту. Тому тару і пакувальні матеріали необхідно правильно вибирати, розраховувати й застосовувати.

Захист товарів від пошкодження і втрат передбачає застосування комплексу заходів, які охоплюють правильний вибір пакувальних засобів, дотримання правил виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортування й зберігання з урахуванням особливостей товару і впливу різних зовнішніх факторів.

Захист металевих виробів від корозії не може бути досягнений тільки лише одними упакувальними матеріалами. В окремих випадках необхідно застосовувати консервацію.

Консервація незахищених металевих поверхонь як засіб тимчасового захисту від корозії на період зберігання й транспортування,безпосередньо пов'язана із захисною упаковкою

Консервація має на меті захистити металеві вироби від корозії в процесі тимчасового зберігання на складах заводів-виробників і під час транспортування і зберігання у замовника до монтажу завдяки нанесенню на поверхню тимчасових захисних покрить або застосування інгібіторів корозії. Консервації підлягають всі металеві поверхні, за винятком поверхонь з лакофарбовими покриттями.

Для робіт з консервації завод-виробник зобов'язаний виділити спеціальне місце (приміщення), яке обладнане вентиляцією і опаленням. Відносна вологість повітря в приміщенні не повинна перевищувати 70 %, а температура повітря — не нижче +12° С.

Вироби, які підлягають консервації, повинні мати температуру, таку саму або вище температури приміщення для консервації. Різке коливання температури при консервації виробів не допускається, тому що це може викликати конденсацію вологи на поверхні, яка консервується.

Переривати роботу під час консервації на окремих її етапах категорично заборонено. У період консервації не допускається проведення таких робіт, при яких поверхня, що підлягає консервації, може забруднюватись металевими, лакофарбовими та іншим порохом.

Захисний комплекс пакування товарів у загальному вигляді складається послідовно з трьох основних процесів:

-   консервації;

-   загортання в папір, тканину або інший матеріал;

-   пакування в тару.

Залежно від властивостей товару можуть застосовуватися всі процеси або окремі з них.

Консервація й упаковка товарів повинна забезпечити зберігання товару упродовж гарантійних термінів, які встановлені технічними вимогами:

а)       для предметів точної механіки, вимірювальних приладів, оптичних виробів й інструменту — 12 місяців від дати випуску до дати надходження до споживача або до місця навантаження й перевезення їх за кордон;

б)      для серійних машин і апаратів, для малих і середніх пристроїв — 24 місяці від дати випуску до дати надходження до споживача або з моменту навантаження та перетину кордону країни;

в)      для великих машин, великих установок

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні