Пасторське та дияконське служіння

найбільш визначною публікацією серед лютеран про Церкву та її Служіння 6

 Зв'язок між цими формами церкви також є важливим. Церковну спільноту складають громади, які її засновують. Громади виступають членами цієї церковної спільноти. Пастори та ті, хто покликаний до служіння в церковній спільноті також є членами церковної спільноти. Пастор, наприклад, і громада, в якій він служить пов'язані спільним покликанням, яке громада надала пастору. Але громада має членство і в більшому своєму об'єднанні, що ним є церковна спільнота. Так само і пастор. Той факт, що як пастор, так і громада мають своє представництво зумовлюють цілісний трикутниковий зв'язок для спільного зміцнення.

Громади і Церковні Спільноти, що Працюють на Підтримку Служителя

 Якщо і місцева громада, і церковна спільнота також є божественно установленими формами новозаповітньої церкви; нам варто знати засади того як їм працювати разом. Вони не наводяться в Писанні дослівно, але вони передбачаються тим, що каже Писання про їхню спільну роботу, індивідуально та як членів християнських груп. Вони включають християнську любов, повагу і честь.

 По-перше, церковна спільнота має стерегтися того, щоб не нав'язувати свою волю на місцевому рівні через те, що вона є більшим і можливо більш сильнішим об'єднанням. Вона також повинна поважати роль громади в своїй основній роботі у спільноті

Євангеліє працює в місцевій спільноті, що природно належить громаді, не церковній спільноті. Церковна спільнота не шукатиме утворення якоїсь групи протистояння для змагів із місцевою громадою. Церковна спільнота вбачатиме у громаді важливого євангельського партнера, визнаючи, що громада звичайно несе відповідальність за Євангельську працю на місцевому рівні.

 Подібним чином, громада шанобливо та з повагою ставиться до благотворної ролі церковної спільноти. Вона також признає свої набутки, які вона отримує як член церковної спільноти. Вона пильнує за багатьма важливими сферами церковної спільноти, де вона сама не може добре функціонувати. Це включає:

  • Тісні взаємини спільноти з багатьма іншими християнами поза місцевою спільнотою
  • Участь в «роботі царства» за межами власного місцевого району
  • Голос при вирішенні питань щодо роботи церковної спільноти
  • Прямий доступ до допомоги та радництва, що надається церковним спільнотам
  • Джерело необхідного попередження та докору
  • Джерело кваліфікованих пасторів та вчителів

 Хоча все це приносить надзвичайні благословення громаді, саме три останні пункти мають пряме відношення до теми, яку ми сьогодні розглядаємо.

 Громада може переживати проблеми, для вирішення яких вона має мало досвіду і для яких Писання не подає прямих заповідей чи порад. Церковній спільноті, можливо через свого регіонального голову або голову єпархії часто доводиться надавати дорадчу та консультативну допомогу.

 Як член, церковної спільноти, громада дотримується стандартів, ухвалених церковною спільнотою, особливо в світлі того, у що члени церковної спільноти вірять та сповідують. Як член церковної спільноти, громада також ухвалює практику в своїй власній громаді дотримуючись при цьому усталеного віросповідання та вірувань церковної спільноти. Це стає своєрідним захистом аби дати можливість громаді залишатися вірною Господу в доктрині та практиці. Одним з обов'язків церковної спільноти є попередження громади про використання небіблійних практик та помочі громаді для їх подолання.

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні