Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах

полегшення реєстрації географічного зазначення походження товарів варто скористатися Лісабонською угодою про охорону найменувань місць походження і міжнародної реєстрації (1958 p. ). Зазначена Угода має своєю метою забезпечити охорону місць походження, тобто «географічної назви країни, району або місцевості, яке служить для позначення виробу, що походить із даної країни, району або місцевості, якість та властивості якого пояснюються виключно або головним чином географічним середовищем, включаючи природні і людські фактори» (ст. 2 Угоди).

За заявкою компетентного органу держави-учасниці Угоди таке найменування реєструється Міжнародним бюро ВОІВ. Міжнародне бюро сповіщає про реєстрацію інші держави-учасниці Угоди. Усі зазначені заявкою держави-учасниці Угоди зобов'язані охороняти зареєстроване в міжнародному порядку найменування стільки, скільки це найменування охороняється в країні його походження. Проте кожна із зазначених держав може протягом одного року від дати реєстрації заявити, що вона не може з тих чи інших причин надати охорону такому зареєстрованому в міжнародному порядку найменуванню місця походження [1;97].

 Висновок

 Україна є членом міжнародних угод з авторського права. За правилами цих угод твори українських авторів, створені в Україні чи в будь-якій іншій країні-учасниці цих самих угод, мають таку саму охорону, як і твори громадян цієї країни.

 Для одержання охорони об'єкта промислової власності в будь-якій іншій країні цей об'єкт обов'язково запатентовується в тій країні, де необхідно отримати правову охорону цього об'єкта. Без патентування об'єкт промислової власності може бути використаний у будь-якій країні без дозволу власника патенту в Україні і без виплати йому належної винагороди.

 За певних обставин патентування об'єктів промислової власності за кордоном — це крайня потреба, що обходиться особі, яка побажала здійснити цю дію, досить дорого. Патентування в іноземній державі — це тривалий, складний і дорогий процес, що потребує значних витрат енергії, сил і коштів. Тому якщо можна обійтися без закордонного патентування, краще до нього не вдаватися. Патентування заради патентування недоцільне.

Список використаної літератури 

1.         Пріб Г. А. Патентознавство: Навч. посіб. для дистанц. навчання / За ред. . С. І. Табачнікова. - К. : університет «Україна», 2007. - 97с.

2.         http//www. Readbookz

Com/book/192/7146. Html

3.         Підопригора О. А. , Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. Посіб. Для студентів юридичних вузів. - К. :1998. - С. 62, 21.

4.         Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. Київ: Либідь, 2002. - 84с.

5.         Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів ВНЗ / За ред. . О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. -К. : 2002. -С. 444-464.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні