Патентування винаходів і корисних моделей

також проводитись за системами, що передбачаються іншими регіональними угодами, наприклад, Євразійською патентною конвенцією, Африканською організацією інтелектуальної власності тощо.

Отже слід зважати, що процедура патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах є досить складною і вимагає значних коштів. Тому рішення про його проведення слід приймати лише на підставі проведення глибокого і всебічного аналізу ринку, власних можливостей і звичайно серйозних підстав. Серед останніх вирішальним може бути гарантія експортних поставок продукції або продаж ліцензії.

Література

  1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності. – К., 2005.
  2. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. 
  3. Підопригора О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання//Право України. – 2003. – №3.
  4. Святоцький О. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 2000. – № 4.
  5. Основи інтелектуальної власності Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с.
  6. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000.-188 с
  7. Патентування винаходів в іноземних державах / Л.І. Ніколаєнко, І.Ю.Кожарська, В.С.Радомський, С.Й.Полачек. - К.: Державне патентне Відомство України, 1999.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14