Пенсії в разі втрати годувальника

Поняття пенсії в разі втрати годувальника зв'язується з необхідністю забезпечення непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника. Даний вид пенсії розглядається як самостійний, і, як кожен вид пенсії, має своє визначення поняття. Під пенсією в разі втрати годувальника розуміються щомісячні виплати з Пенсійного фонду, призначувані в зв'язку зі втратою годувальника непрацездатним членам сім'ї, що перебували на утриманні померлого, у розмірах, співвіднесених з його минулим заробітком.

Головна особливість пенсії в разі втрати годувальника полягає в тім, що пенсійне забезпечення членів сім'ї носить похідний характер від права на пенсію особи, що була годувальником. Смерть позбавляє сім'ю померлого доходів від його професійної діяльності. У цьому випадку держава, виявляючи гуманність, робить допомогу сім'ї, що понесла в зв'язку зі смертю годувальника втрату засобів існування. Розмір матеріального забезпечення членів сім'ї (пенсії) залежить від розміру заробітку померлого.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають усі сім'ї, чиї годувальники належали до категорій осіб, що підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Суспільно корисна діяльність годувальника могла бути за своїм характером різною, але саме такою, з якою закон пов’язує при визначених інших умовах можливість пенсійного забезпечення (трудова діяльність працівника, служба в армії, навчання, виконання державних чи суспільних обов'язків, громадського обов'язку і т. д. ).

У разі втрати годувальника пенсії призначаються на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою

На підставі Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» призначається та виплачується лише пенсія в разі втрати годувальника, який помер внаслідок загального захворювання. Пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, призначаються відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та виплачуються за рахунок Фонду загальнообов'язкового соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

Згідно зі ст. 36 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у ч. 2 ст. 32 вище згаданого Закону,— незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування. Непрацездатними членами сім'ї вважаються: чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років

 Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах,— до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Чоловік (дружина), а в разі

1 2 3 4