Особливості передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності

План

1. Суть торгівлі ліцензіями.  

2. Види ліцензій.  

3. Ліцензійні договори і їхня класифікація.  

4. Особливості ліцензійних договорів.  

5. Перелік дії ліцензійних договорів.  

6. Порядок підготовки ліцензійних договорів.  

Література.  


1. Суть торгівлі ліцензіями

Процес пізнання закономірностей природи, створення винаходів, накопичення технічних знань, досвіду і трудових навичок йде глибоким корінням в історію розумової діяльності людини.  На всіх її етапах винахідницька діяльність людей була неодмінною умовою технічного прогресу і розвитку продуктивних сил суспільства.  Однак для різних економічних формацій існували свої умови та методи використання наукових відкриттів, винаходів, досвіду і знань людей

 У докапіталістичний період процес їх створення і розповсюдження протікав повільно.  Безумовно, і в той час виявлялася суть винаходів у здатності давати виробникам прибавочний

продукт при заміні традиційних знарядь і способів праці нововведеннями.  Але з-за слабкого розвитку процесу суспільного розподілу праці, низьких темпів створення та обмеженого використання винаходу не грали вирішальну роль в економіці країн докапіталістичних формацій.

Докорінно змінилася роль науково-технічних досягнень у суспільному

розвитку з переходом до капіталістичного способу виробництва, при якому вони стали грати вирішальну роль у загострення конкурентної боротьби на ринках.

З теорії вартості відомо, що товари, індивідуальна вартість яких

нижче ринкової, реалізують додану додаткову вартість чи додаткову

прибуток, тоді як товари, індивідуальна вартість яких вища за ринкову, не можуть реалізувати частини полягає в них додаткової вартості.  Отримання

додаткового прибутку стало головним стимулом винахідницької діяльності на підприємствах країн з ринковою економікою.  Для них винаходи,

удосконалення, технічні знання і досвід перетворилися перш за все в

носіїв додаткового прибутку, і це зумовило їх особливу роль в конкурентній

боротьбі товаровиробників на місцевих та міжнародних ринках.

Сучасній торгівлі винаходами передував досить тривалий етап розвитку та революційних перетворень у науці, техніці та виробництві.  У період, що передує промисловому перевороту, для підприємців було

значно вигідніше використовувати винаходи на власних підприємствах та

продавати вироблену з їх застосуванням продукцію на ринку.  Однак на рубежі XVIII і XIX ст.  власники нових розробок з урахуванням складної

фінансової, виробничої та ринкової ситуації все частіше віддавали перевагу

продавати підприємцям свої винаходи, укладаючи з ними ліцензійні угоди.  Період міжнародної торгівлі ліцензіями з кінця XVIII до середини XX

століття слід вважати еволюційним.  За цей час вона пройшла розвиток від

окремих ліцензійних угод до обсягів, які оцінюються на початку 50-х років

валютними надходженнями від продажу ліцензій у розмірі близько 400 млн. дол в рік.


2. Види ліцензій

Ліце?нзія — у загальному значенні —- це документ, що демонструє певний дозвіл.

В Україні запроваджуються такі види експортних (імпортних) ліцензій:

  • генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні