Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження

про наявність передбачених законом підстав для перегляду судового рішення в порядку виключного провадження, вони підписують подання про необхідність судового розгляду клопотання і справи, на підставі якого справа призначається до судового розгляду.

Про день і час розгляду справи повідомляються особи, що подали клопотання про перегляд справи, а також особи, інтереси яких можуть бути порушені при задоволенні клопотання. Неявка цих осіб у судове засідання не є перешкодою для розгляду справи. При необхідності суд може викликати учасників процесу в судове засідання для дачі пояснень. Клопотання засудженого, що перебував в установі виконання покарань, про його доставку в судове засідання для суду не обов'язкове, оскільки таке право засудженого передбачено законом лише при перевірці рішення, яке не набрало законної сили.

У судовому засіданні повинні брати участь не менше 2/3 від обраних і правомочних розглядати справу суддів Судової палати у кримінальних справах і Військової судової колегії Верховного Суду України. При розгляді справи мають бути присутні 2/3 суддів без урахування тих, які раніше розглядали цю справу, оскільки судді, що раніше брали участь у розгляді справи, не вправі розглядати цю справу в порядку виключного провадження. Головує на засіданні голова Судової палати у кримінальних справах або інший суддя.

Справа розглядається за участю Генерального прокурора України або його заступника.

Після з'ясування всіх питань організаційного порядку (правомочність осіб, що з'явилися в судове засідання, відводи, клопотання) і прийняття відповідних рішень суддя-доповідач доповідає суть клопотання про перегляд судового рішення і подання суддів про його розгляд. Після цього суд заслуховує учасника процесу, який подав клопотання, інших учасників, що з'явилися в судове засідання, і прокурора, що бере участь у розгляді справи.

Нарада суддів проводиться з дотриманням вимог статей 322 і 325 КПК

Після виходу з нарадчої кімнати суд оголошує ухвалу або її резолютивну частину з вказівкою дня і часу оголошення повного тексту ухвали. Текст ухвали підписує головуючий і суддя-доповідач. Зміст ухвали повинен відповідати тим самим вимогам, що і зміст ухвали апеляційного та касаційного судів.

Протокол судового засідання при розгляді справи не ведеться.

Обсяг перевірки справи обмежується клопотанням і підставами, передбаченими п. 2 ч. 1 ст. 400-4 КПК (неправильне застосування кримінального закону й істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, що істотно вплинули на правильність судового рішення). Якщо в межах передбачених законом підстав є необхідність вийти за межі клопотання з метою поліпшення становища засудженого, який подав клопотання, суд виключної інстанції повинен це зробити.

На жаль, законом не врегульовано питання про те, як бути в ситуації, коли суддя касаційного суду, вивчаючи кримінальну справу за клопотанням щодо одного із засуджених, знаходить передбачені законом підстави для перегляду судових рішень і щодо інших засуджених, від імені яких клопотання не подано. Цю прогалину належить усунути в новому КПК.

Вважаємо, що в разі, якщо суд виключної інстанції при задоволенні клопотання знайде передбачені законом підстави для перегляду судових рішень і стосовно інших засуджених, від імені яких клопотання не надходило, суд вправі прийняти відповідне рішення стосовно цих осіб, а якщо в задоволенні поданого клопотання суд відмовляє, то приймати рішення стосовно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10