Переробка інформації

style="text-align: 13. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. – К.: О-во”Знання”, КОО, 2003. – 459 с.

14. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підруч. – К.: Вікар, 2003. – 328 с.

15. Сілкова Г.В. Основи інформаційно-аналітичних досліджень: Навч. посіб.- К., 1998. – 49 с.

16. Скляренко О. Чинники формування інформаційної культури державної влади в Україні// Вісн. Кн. Палати. – 2005. - №7. – С. 33-36.

17. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підруч. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні