Периферія персонального комп'ютера

ЗМІСТ

Вступ. 3

1. Пристрої безпосередньої взаємодії з ЕОМ. 5

2. Характеристика пристроїв введення-виведення інформації. 6

3. Друкуючі пристрої 8

4. Клавіатура. 11

5. Дисплей. 13

6. Маніпулятори. 15

Висновок. 17

Використана література. 18

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Персональні ЕОМ загального призначення застосовуються для вирішення завдань науково-технічного і економічного характеристика, а також для навчання і тренування. Вони розміщуються на робочих місцях споживачів : на підприємствах, в установах, в магазинах, на складах і тому подібне

Машини цього класу володіють досить великою ємкістю оперативної пам'яті, мають зовнішню пам'ять на гнучких і жорстких магнітних дисках, власний дисплей. Інтерфейси дозволяють підключати велику кількість периферійних пристроїв, засоби для роботи у складі обчислювальних мереж. ПЕВМ загального призначення використовуються передусім споживачами непрофесіоналами. Тому вони забезпечуються розвиненим програмним забезпеченням, що включає операційні системи, транслятори з алгоритмічних мов, пакети прикладних програм.

До складу апаратури входять пристрої для виведення як текстового, так і графічного матеріалу, принтери з високою якістю друку.

Цей клас ПЕВМ набув найбільшого поширення на світовому ринку

Конструктивно кожна модель ПЕВМ має так званий "базовий набір" зовнішніх пристроїв - клавіатуру, дисплей, НЖМД і один або два НГМД, що становить разом з системним блоком "базову конфігурацію" цієї моделі. Користувач, як правило, сам підбирає бажане йому друкуючий пристрій. У разі потреби до ПЕВМ можуть підключається також додаткові зовнішні пристрої, наприклад, сканери, стриммери, плоттери або диджитайзери. Останніми роками багато фірм докладають значні зусилля для розробки абсолютно нових видів зовнішніх пристроїв, орієнтованих на нестримно зростаючі запити користувачів, зокрема, для додатків в області мультимедіа.

Зазвичай ПЕВМ включає три основні пристрої: системний блок, клавіатуру і дисплей (монітор).

Проте для розширення функціональних можливостей ПЕВМ можна підключити різні додаткові переферійні пристрої, зокрема: друкуючі пристрої (принтери), накопичувачі на магнітній стрічці (стриммери), різні маніпулятори (миша, джойстик, трекбол, світлове перо), пристрої оптичного прочитування зображень (сканери), графічні пристрої (плоттери) та ін.

Ці пристрої під'єднуються до системного блоку за допомогою кабелів через спеціальні гнізда (роз'єми), які розміщуються зазвичай на задній стінці системного блоку.

У деяких моделях ПЕВМ за наявності вільних гнізд додаткові пристрої вставляються безпосередньо в системний блок, наприклад, модем для обміну інформацією з іншими ПЕВМ через телефонний зв'язок або стриммер для зберігання великих масивів інформації на МЛ.

ПЕВМ, як правило, має модульну структуру. Усі модулі пов'язані з системною магістраллю (шиною).

Ефективність використання ПЕВМ великою мірою визначається кількістю і типами зовнішніх пристроїв, які можуть застосовуватися в її складі. Зовнішні пристрої забезпечують взаємодію користувача з ПЕВМ. Широка номенклатура зовнішніх пристроїв, різноманітність їх техно-експлутаційних і економічних характеристик дають можливість користувачеві вибрати такі конфігурації ПЕВМ, які в найбільшій мірі відповідають його потребам і забезпечують раціональне рішення його завдань.

 

 

1. Пристрої безпосередньої взаємодії з ЕОМ.

  Безпосередня взаємодія з ЕОМ може відбуватися за допомогою введення інформації з клавіатури, візуального відображення інформації на дисплеї, мовного введення-виводу, електричному зв'язку з об'єктом в реальному масштабі часу

До пристроїв візуального відображення інформації відносять алфавітно-цифрові і графічні дисплеї, дисплейні термінальні і робочі станції. Алфавітно-цифрові дисплеї застосовуються в ЕОМ різних класів. Вони дозволяють вводити в ЕОМ дані, здійснювати діалог з ЕОМ, редагувати і обробляти текстову інформацію, відображувати на екрані результати рішення завдань в текстовій, табличній і графічній формі.

            У сучасних моделях ЕОМ велика увага приділяється створенню пристроїв мовного введення-виводу. Такі пристрої забезпечують спілкування людини з машиною на природній мові. Мовний канал є найбільш швидкодіючим каналом спілкування, найекономічнішим відносно

1 2 3 4 5 6 7