Периферія персонального комп'ютера

великоформатного паперу і плівки (аж до формату АТ). Плоттери випускаються двох типів - рулонні і планшетні. У рулонних плоттерах паперовий лист переміщається

 транспортуючим валиком у вертикальному направленні, а вузол, що пише, - в горизонтальному. Рулонні плоттери дозволяють отримувати повнокольорові зображення хорошої якості. У планшетних плоттерах аркуш паперу фіксується горизонтально на плоскому столі, а вузол (одне або декілька різноколірного пір'я), що пише, переміщається по тих, що направляють в двох напрямах - по осях Х і Y. Планшетні плотери забезпечують вищу в порівнянні з рулонними точність друку малюнків і графіків.

У ЕОМ використовується вивід алфавітно-цифровою і графічної інформації на мікрофільм. Застосування фотоплівки як носій дозволяє значно підвищити швидкість виведення інформації (1500-2700 рядків/мін), прискорити процес створення копій, підвищити щільність запису інформації на носієві. Мікрофільм набагато зручніше для зберігання, ніж будь-який паперовий носій. Проте для читання записаної на мікрофільм інформації потрібні спеціальні приладдя. Пристрої виводу на мікрофільм порівняно дороги.

        Для виведення інформації з ЕОМ найчастіше використовуються швидкодіючі друкуючі пристрої.

 

3. Друкуючі пристрої

У сучасних ЕОМ застосовуються матричні, літерні, термографічні, струминні і лазерні друкуючі пристрої (ПУ).

По методу нанесення друкарських знаків на носій інформації ПУ діляться на пристрої ударної і ненаголошеної дії.

У друкуючих пристроях ударної дії зображення - відбиток символу цифрової або символьної інформації - формується в результаті механічного удару друкуючого молоточка на шрифтоносій з одночасним нанесенням фарбувальної речовини. На шрифтоносій наносяться усі символи алфавіту. Таке ПУ називається знакодрукуючими. Проте частіше використовується так зване матричне ПУ.

 

3. 1. Термографічні друкуючі пристрої впливають теплом на термочутливих папір або розтоплюють фарбувальний склад, який потім лягає на папір

Вони компактні, дешеві, безшумні. Можливе отримання хорошої якості, проте вимагається спеціальний світлочутливий папір.

3. 2. Матричні принтери найбільш поширені. Друковані знаки синтезуються в матричних принтерах за допомогою голчастої матриці (голівки), що рухається уздовж кожного друкованого рядка по тій, що спеціальній направляє і вдаряюий по фарбувальній стрічці. Найчастіше застосовуються принтери з 9-и 24-голчастими голівками. Ці принтери дозволяють отримати цілком прийнятна для більшості додатків якість друку, у тому числі за рахунок багатократних проходів при друці одного рядка з невеликими зміщеннями. В той же час це знижує і без того невисоку швидкість друку. Недостатком матричних принтерів слід рахувати і досить значний рівень чиненого при друці шуму.

При виборі матричного принтера слід звернути увагу на максимальну ширину вживаного паперу ("вузький" або "широкий" принтер), можливість використання рулонного паперу, кількість голок в матриці (голівці), швидкість друк, що вказується в паспортних даних. Важливою характеристикою матричного принтера, що також вказується в його паспорті, є кількість і види вбудованих шрифтів і можливість друку кирилиці. В той же час більшість сучасних програмних систем обробки текстів (Word, Word. for Windows, Word Perfect, Lexicon та ін. ) включають спеціальні "завантажувані" шрифти (soft fonts).

Якість друку, що забезпечується матричними принтерами, практично не поступається якості, що забезпечується машинкою, що пише, проте воно абсолютно недостатньо при роботі з графікою, а також для виготовлення оригінал-макетів, які можна було б використовувати в поліграфії.

3. 3. Лазерні принтери мають різноманітні можливостей друку, забезпечують її високу якість при значної швидкості.

Лазерні принтери мають власний розширюваний блок пам'яті. Вони дозволяють масштабувати шрифти, широко використовувати "завантажувані" шрифти. "Паспортна" швидкість друку у різних моделей лазерних принтерів, як правило, коливається від 4 до 16 сторінок в хвилину. В

1 2 3 4 5 6 7