Периферія персонального комп'ютера

LAPTOP, NOTEBOOK і HANDHELD) з правого боку розміщується додаткова цифрова клавіатура, що створює зручності при необхідності частого введення чисел. По периферії клавіатури розміщуються службові функціональні клавіші: Enter, Esc, Delete, Insert, Tab та ін. , а також "програмовані"  функціональні клавіші (FI - F12). Функціональні клавіші в програмах виконують в основному спеціальні операції. Приміром, клавіша Esc зазвичай означає "відміну" або "повернення", клавіша Insert -"вставку" і тому подібне. Призначення програмованих функціональних клавіш FI - F12 гнучкіше: як правило, визначається у відповідних програмах і приводиться в їх документації. Службові клавіші (Shift, Alt, Ctrl) і індикатори режимів (Print screen. Caps Lock, Break) служать для перемикання призначення алфавітно-цифрових клавіш, виведення "образу екрану дисплея" на принтер, зміни режиму роботи і переривання програм. Клавіші управління (*-, Т, -* - і 1) потрібні для позиціонування курсора на екрані дисплея. Ряд клавіш забезпечують переміщення курсора в початкову або кінцеву позицію на рядку екрану дисплея (Home, End), а також на сторінку вперед або назад (PgUp і Pgdn).

клавіатура конструюється відповідно до ергономічним вимогами: вона повинна створювати зручність для тривалої роботи; розташування алфавітно-цифрових клавіш повинне відповідати стандартам на клавіатури для пишущих машинок. Типові розміри клавіатури - 40х450х180 мм. При розробці клавіатури враховується можливість граничного скорочення натиснень на клавіші користувача. Це досягається зміною значень окремих клавіш програмним шляхом. Клавіатура ПЕВМ передає МП не код символу, а порядковий номер натиснутої клавіші і тривалість часу кожного натиснення. Інтерпретація сенсу натиснутої клавіші виконується програмним шляхом. Таким чином, кодування клавіші виявляється незалежним від кодування символів, що значно спрощує роботу з клавіатурою

 

5. Дисплей

Дисплей (монітор) - основний пристрій для відображення інформації, що виводиться під час роботи програм на ПЕВМ. Дисплеї можуть істотно розрізнятися; від їх характеристик залежать можливості машин і використовуваного програмного забезпечення. Розрізняють дисплеї, придатні для виводу лише алфавітно-цифровій інформації, і графічні дисплеї. Інша важлива ознака - можливість підтримки кольорового або тільки монохромного зображення. Важливими технічним параметрами є текстовій формат і роздільна здатність зображення. Текстовою формат (у текстовому режимі) характеризується числом символів в рядку і числом текстових рядків на екрані. У графічному режимі вирішаюча здатність задається числом точок по горизонталі і числом точкових рядків по вертикалі. Інший характерний параметр - кількість підтримуваних рівнів яскравості в монохромному режимі і відповідно кількість кольорів при кольоровому зображенні. Не менш важливим параметром є і розмір екрану : він визначає розрізнюваність зображення в цілому і чіткість його окремих елементів, у тому числі букв і цифр.

Вказані параметри залежать як від конструкції екрану, так і від схеми управління, зосередженої в системному блоці. Нині в більшості випадків застосовується схема формування зображення на основі растрової пам'яті (bit mapping). Кожен елемент зображення - одна точка на екрані дисплея - формується з фрагмента растрової пам'яті, що складається з 1, 2 або 4 біт. Інформація, записана в вказаних бітах, управляє яскравістю (чи кольором) точки на екрані, а також її миганням і іншими можливими атрибутами.

Об'єм растрової пам'яті прямо пов'язаний з роздільною здатністю дисплея. Дисплею, приміром, з двома рівнями яскравості і роздільною здатністю 640х200 точок вимагається 26 Кбайт растрової пам'яті. Якщо ж при цьому необхідно управляти 16 кольорами для кожної точки, необхідний об'єм растрової пам'яті складе не менше 64 Кбайт; а при двукольоровому екрані

1 2 3 4 5 6 7