Періодизація дитинства і стадіальність розвитку

План

1. Основні новоутворення періоду новонародженості

2. Проблема взаємозв’язку навчання і розвитку.  

Список літератури.


1. Основні новоутворення періоду новонародженості

Процес розвитку будь-якого явища не можна охарактеризувати, не визначивши ступені (стадії, або фази) цього процесу.

Розрізняють періоди дитинства і стадії розвитку (або фази, ступені).

Періоди дитинства

З давніх часів дитинство поділяють на періоди, що є проміжками життєвого шляху дитини. Проте в різні часи різні автори пропонували різні підстави для такого поділу. Деякі представники педології, визначаючи періоди, брали до уваги лише біологічний фактор, наприклад, характер зубів та їх зміну в дитини, що принципово неправильно.

Тепер у педагогіці і психології прийнято такі періоди дитинства:

1) немовлячий — від народження до 1 року; в ньому спеціально виділяють перший місяць — період новонародженості;

2) період переддошкільного дитинства — від 1 року до 3 років;

3) період дошкільного дитинства — від 3 до 7 років ';

4) період молодшого шкільного віку — від 7 до 11—12 років;

5) період середнього шкільного віку (підлітковий) — від 12 до 15 років;

6) період старшого шкільного віку (юнацький) —від 15 до 18 років.

Така періодизація свідчить, що вона пов'язана з віком дітей і що вікові показники не стабільні. У зв'язку з цим постає питання про співвідношення віку і періодів дитинства. У кожній країні законом визначено той вік дітей, коли вони повинні починати вчитися в школі

В СРСР дитину трирічного віку приймають у дитячий садок, з 7 років вона починає відвідувати школу. Шістнадцятирічному видають паспорт, тим самим визначається його зрілість, вісімнадцятирічний має право одружуватися, юнаків призивають в армію. Проте така вікова зумовленість — лише формальний показник вступу людини в новий період свого розвитку. Адже до 1944 р. діти в нашій країні вступали до школи з 8 років, отже, вони починали новий період життя (молодший шкільний) на рік пізніше, ніж сучасні радянські діти. У дітей Англії, які вступають до школи з 5 років, відповідно на 2 роки раніше, ніж у наших дітей, закінчується період дошкільного дитинства.

Отже, сам собою вік не визначає періоду дитинства. У цьому одна з найістотніших відмінностей процесу розвитку людини від процесу розвитку тварин. Для тваринного або рослинного організму вік свідчить й про настання нового періоду. Час життя тварини — це час дозрівання її організму. Тому за сприятливих умов через певний час (або в певному віці) починається новий період життя організму (це й нова стадія його розвитку).

У звичайній послідовності і в людини костеніють різні частини кістяка, дозрівають органи внутрішньої секреції, окремі з них функціонують інтенсивніше або повільніше. Проте такий процес дозрівання організму ще не визначає розвитку особистості.

Як було вже сказано вище, зміст, темп, повноту психічного розвитку забезпечують організованою взаємодією або спілкуванням дитини з навколишніми людьми. Цілком очевидно, що й тривалість такого спілкування позначається

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні