Персонологія без особистості за Г. Маррей

План

  1. Г. Маррей – директор Гарвардської психологічної клініки, професор клінічної психології.
  2. 20 потреб, які реалізуючись у вчинках дають завершену сукупність поведінкових актів.
  3. Потреби, які досліджував Г. Маррей.
  4. "Мобі Дік" – роман, який вплинув на психологічні міркування Маррея.
  5. Методика "чорнильних плям" і ТАТ Маррея.

 

Г. Маррей був директором Гарвардської психологічної клініки, працював професором клінічної психології. Вудвортс зауважує щодо його значних літературних здібностей, а також глибокого інтересу до проблеми визначення загального феномена людського буття та його складових.

Відправні критичні дослідження Маррея були спрямовані проти головних засад біхевіоризму та спроб переносити результати досліджень над тваринами на розуміння людської психіки та поведінки. Його клінічний досвід переконував, що самоспостереження людини має цінність як додаткова складова об'єктивних методів дослідження. На таких принципових засадах було побудовано метод дослідження ТАТ (тематичний апперцепційний тест). Маррею належать також ситуативні тести для відбору військовослужбовців, що брали участь у Другій світовій війні.

Велику увагу Маррей приділяв виробленню психологічної термінології, здійснював серйозні спроби класифікації психологічних фактів. Він перебував під впливом Фрейда, Мак-Дауголла, Левіна, Вайтгеда, Юнга, намагався поєднати психоаналіз з академічною традиційною психологією.

Для з'ясування характеру особистісної поведінки Маррей відшукує і класифікує людські потреби. Він підкреслює їхню ієрархічність, яка залежить, зокрема, від ситуації

Маррей вважає, що тематична диспозиція краще репрезентує особистісну індивідуальність, ніж потреби: "тема" має конкретне співвідношення з обставинами. Мова йде про діадні відносини — двобічну залежність мотивації поведінки від ситуації і від самої особистості. Якщо X має риси агресивності, то це означає, що він реагує з обуренням, вживаючи агресивні слова, на зневагу щодо його самоповаги, а також на всі інші зміни ставлення з боку старших.

"Чутлива зневага", "чутлива хвалькуватість" становлять зміст тиску. До нього зараховуються ситуації, що викликають реакції на загрозу забезпеченості, втрату цінного майна, смерть дорослих людей тощо. Альфа-тиск нешкідливий для сторонньої людини (наприклад свідка), бета-тиск репрезентує злостивість і страх для безпосередньо заінтересованої людини. Зміст бета-тиску Левін назвав ''психологічним оточенням" людини, що великою мірою визначає особистість. Маррей не зводить її до якогось "агрегату поведінкових відповідей на певні стимули". Мова більше йде про переважаючий, організований, інтегративний процес у мозку. Іншими словами, це матриця "безперервного функціонального процесу, пов'язаного з програмою, ціллю, очікуванням, страхом і т. д. " Цей процес може відбуватися на свідомому і несвідомому рівні. Програми, цілі тощо ініціюють поведінку певним чином і зумовлюють реакцію на зовнішній тиск.

В останніх визначеннях стосовно динаміки поведінки особистості Маррей звертав більшу увагу на прямі, безпосередні цінності індивіда, пов'язані з почуттями, установками, ніж на вербальні прес-потреби.

Але центральним пунктом психологічної системи взагалі та психології особистості зокрема у Маррея виявляється вчинок. Він називає його одиницею поведінки, яка має значну амплітуду проявів: від миттєвого і непослідовного до такого, який пов'язується з подією останнього рішення при виборі партнера життя або кар'єри. Психолог має враховувати також цілісність способу лаптя індивіда. Вона виявляється у послідовності співвіднесених між собою вчинків, що отримали у Маррея назву серійних - на зразок того, як

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні