Первісні релігійні вірування

в єдиний план синкретичного світорозуміння. Наведене також свідчить про те, що синкретичний світогляд людини розвинутого первіснообщинного суспільства усіма своїми складниками був влитий у практично-духовне освоєння світу, тоді як більш пізня свідомість включається в таке освоєння лише художніми, моральними та релігійними уявленнями. Й нарешті: ці останні, як і феномени демоністичної магії, у світлі сказаного можуть розглядатися лише як відносно самостійні й осібні форми в загальному комплексі культури давньої людини й одна щодо одної. Відбуваючи складні перипетії й колізії розвитку, демоністична, як і чуттєво-надчуттєва релігійність були необхідним для свого часу засобом входження людини в світ, закономірним попередником національно-державних і світових релігій.

Використана література

  1. Зыбковец В.Ф. Дорелигиозная эпоха. - M., 1959.

  2. Классики мирового религиеведения. - M., 1996.

  3. Лобовик Б.А. Религиозное сознание и его особенности. - К., 1986.

  4. Марлёю М. Религии человечества. - М., 1997.

  5. Мень А. Истоки религии. - Брюссель, 1981.

  6. Мистика. Религия. Наука. -М., 1996.

  7. Паскаль Б. Думки про релігію. - Львів, 1995.

  8. Сухов А.Д. Философские проблемы происхождения религии. - М., 1967.

  9. Токарев С. Ранние формы религии. - М., 1990.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14