Підходи Європейського Союзу до проблеми залучення спеціальних служб країн-членів до боротьби з тероризмом

Протягом 2004 року проблема адекватного реагування міжнародного співтовариства на нові прояви тероризму та екстремізму, що проявилися останнім часом у різних регіонах світу, набула особливої актуальності.

Теракти в Стамбулі, Мадриді, остання серія терористичних актів у Росії (Москва, Беслан, вибухи літаків), безперервні теракти в Іраку, а також численні погрози терористів щодо нових нападів на різні держави, які розповсюджуються через засоби масової інформації, особливо важкі наслідки терактів, що проявляються, передусім, у загибелі величезної кількості ні в чому не винних людей, зухвалість і цинізм дій злочинців дають підстави стверджувати, що, незважаючи на заходи, які вживаються урядами країн антитерористичної коаліції, рівень терористичної активності залишається високим та має тенденцію до зростання.

З урахуванням того, що кардинальних змін у політичній ситуації в світі не відбулося (основними каталізаторами терористичної активності, як і раніше, залишаються неврегульованість арабо-ізраїльського конфлікту, активна діяльність військ антитерористичної коаліції в Афганістані й Іраку, нестабільність ситуації на Північному Кавказі та ряд інших чинників), тенденція посилення терористичної активності викликає особливу небезпеку.

За висновками багатьох експертів, однією з головних причин цієї жахливої реальності є невідповідність рівня протидії з боку країн антитерористичної коаліції реальним масштабам терористичної загрози. Масовість і географічна поширеність терористичних проявів, їх вихід в абсолютній більшості випадків за межі однієї конкретної країни, а також наявність сталої та ретельно законспірованої мережі зв’язку між різними терористичними угрупованнями, які діють навіть в різних регіонах світу, дозволяють характеризувати сучасний тероризм як явище, що має міжнародний характер.

На підставі цього фахівцями робиться висновок, що для здійснення ефективної протидії міжнародному тероризму необхідне об’єднання та координація дій всіх країн в рамках міждержавної антитерористичної коаліції. При цьому в якості перших та найбільш дієвих кроків щодо практичної реалізації цього завдання розглядається покоординована діяльність кількох держав, що входять до складу вже існуючих міжнародних чи регіональних політичних, економічних, військових союзів.

При цьому, поряд з політичними, економічними, гуманітарними та іншими заходами, які пропонується активізувати з метою підвищення ефективності антитерористичної діяльності, наголошується на необхідності більш широкого залучення можливостей спеціальних служб як ключового інструменту, основним завданням якого у контексті боротьби з тероризмом є в умовах сьогодення, своєчасне виявлення терористичних загроз, їх локалізація та припинення за допомогою специфічних методів та засобів, що мають на “озброєнні” спецслужби.

Враховуючи відносну новизну та актуальність проблеми залучення спецслужб для боротьби з тероризмом, а також певну складність в організації та здійсненні взаємодії спецслужб двох чи кількох, навіть “дружніх” між собою, країн через специфічність та делікатність форм і методів, що застосовуються ними в практичній діяльності, певного теоретичного та практичного значення набуває аналіз досвіду міждержавних структур з покоординованого використання національних спецслужб у зазначеній сфері.

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне розглянути деякі аспекти діяльності Європейського Союзу як найбільш впливового міждержавного об’єднання в Європі щодо залучення спеціальних служб країн-членів до боротьби з тероризмом.

Слід зазначити, що співробітництво спецслужб деяких європейських держав, зокрема у сфері боротьби з міжнародним тероризмом, відбувається з початку 80-их років 20 століття. Основним змістом їх співпраці є обмін на двосторонньому рівні інформацією із зазначеної проблематики.

У 1975 році

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні