Підприємництво і підприємство. Витрати виробництва та доходи

План 

1. Підприємництво та підприємство

2. Фонди підприємства

3. Витрати виробництва. Шляхи зниження собівартості

4. Доходи підприємства і проблеми ціноутворення

5. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі

Література


1. Підприємництво та підприємство

Підприємництво – ініціативна діяльність, спрямована на пошук варіантів найбільш ефективного використання ресурсів з метою одержання прибутку.

Суб’єкти підприємництва: індивідуальні особи (приватне підприємництво), група осіб, об’єднаних між собою угодами та економічними інтересами (колективне підприємництво), інколи державні органи (державне підприємництво).

Підприємництво як економічна категорія – система економічних відносин суб’єкта підприємницької діяльності з державою, з іншими суб’єктами, з працівниками.

Підприємництво як метод господарювання (комерційний розрахунок, господарський розрахунок) – сукупність заходів, форм, методів господарської діяльності.

Принципи організації підприємництва:

  • самостійність і незалежність господарюючих суб’єктів, можливість приймати будь-які рішення в межах існуючих правових норм;
  • принцип матеріальної зацікавленості – спрямованість на максимізацію прибутку і розширення сфери впливу;
  • господарський ризик і відповідальність за результати діяльності власними доходами, майном, тощо.

Підприємство – первинна, основна ланка суспільного відтворення, історично визначена суспільна форма функціонування продуктивних сил, в якій відбувається поєднання робочої сили та засобів виробництва. Підприємство – це колектив людей, об’єднаних кооперацією праці та загальними економічними інтересами

Підприємство – це комплекс засобів виробництва, які мають певну технологічну єдність для створення певного продукту.

Фірма – складне об’єднання матеріальних і людських ресурсів, відповідним чином організованих та скоординованих, з метою виробництва певних благ.

Форми підприємств:

  • за формою власності:

-       державні – характеризуються відносною економічною відокремленістю;

-       групові – орендні, акціонерні, кооперативні, колективні;

-       індивідуальні підприємства (приватні);

-       підприємства змішаної власності.  

  • за організаційними формами:

-         одноосібне (індивідуальне);

-         партнерство (товариство);

-         корпорація.

  • за розмірами виробництва:

-мале,

-середнє,

-велике.

 

2. Фонди підприємства

Матеріальна основа підприємницької діяльності – капітал (фонди) підприємства.

Фонди (капітал) – це сукупність матеріальних і грошових засобів підприємства, фірми (речовий і особистий фактор виробництва), які перебувають у певній формі власності або у розпорядженні підприємства і слугують матеріальною основою його діяльності. (В умовах приватної власності - це капітал, в умовах спільної - фонди).

Специфічний стан виробничих фондів (капіталу) - це постійний рух їх вартості. Вони існують тільки в постійному русі, де відбувається самозростання вартості.

Кругоборот капіталу (виробничих фондів) – постійний рух вартості фондів, у процесі якого вони послідовно проходять три стадії і набувають три форми: грошову, продуктивну, товарну.

Кругооборот капіталу можна виразити такою формулою:

де Г – це авансовані грошові кошти (статутний фонд підприємства);.

Т - придбані на ринку засоби виробництва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні