Піратство в комп'ютерній сфері

в три тисячі разів і більше перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян (на 2005 рік — це складало 393 000 грн).

Після внесення змін до зазначеної статті Кримінального кодексу України настання кримінальної відповідальності починається, якщо:

вартість дисків, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у двадцять разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — значний розмір (на 2005 рік — це складає 2 620 грн);

вартість дисків, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — великий розмір (на 2005 рік — це складає 13 100 грн).

На даний час з метою приведення національного законодавства до положень законодавства Європейського Союзу Міністерством освіти і науки України розроблений проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права». Цей законопроект включає основні положення відповідних Директив ЄС у зазначеній сфері.

З 2000 року чинним є Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», що передбачає маркування дисків контрольними марками у вигляді голографічного захисного елементу. На кожну контрольну марку наноситься інформація, яка ідентифікує її з відповідним примірником аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних. «Іменна» контрольна марка не може бути використана для маркування піратських дисків і це також важливий крок держави у боротьбі з піратством.

У липні 2005 року Верховною Радою України прийнято зміни до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (далі — Закон про диски). На даний час продовжується процес впровадження механізмів реалізації правових норм щодо посилення відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності та недопущення виробництва і розповсюдження контрафактної продукції.

Митними органами постійно вживаються заходи з припинення незаконного переміщення через митний кордон України контрафактної продукції

Диски, які переміщуються через митний кордон з приховуванням від митного контролю, вилучаються.

Органами МВС України постійно вживаються заходи, спрямовані на виявлення правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

Державні інспектори з питань інтелектуальної власності здійснюють постійний моніторинг та контроль діяльності чотирьох діючих заводів-виробників дисків. Моніторинг та контроль заводів здійснюється шляхом проведення систематичних раптових перевірок, в тому числі із залученням працівників правоохоронних органів та представників Міжнародної організації фонографічної індустрії — IFPI. Основним завданням є контроль за діяльністю заводів — виробників дисків, перевірка дотримання законодавства цими виробниками, недопущення можливості виробництва контрафактної продукції.

Таким чином, на сьогодні в Україні є дієві результати: Україна має ефективну законодавчу базу для боротьби з піратством; значно посилено контроль за виробництвом і розповсюдженням аудіо, відеопродукції, що містить об’єкти авторського права і суміжних прав. Україна докладає всіх зусиль для викорінення зловживань у сфері інтелектуальної власності. Свідченням цього є зменшення рівня піратства в Україні, за даними IFPI, з 95% у 2000 році до 65% у 2004 році.

 КОНЦЕПЦІЯ

легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням

Ця Концепція визначає основи урядової політики щодо легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням.

Основними причинами широкого використання в країні неліцензійного програмного забезпечення є недосконалість нормативно-правової бази, несприятливі умови розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8