Піратство в комп'ютерній сфері

програмного забезпечення;

-                     розроблення нормативної та методичної документації щодо боротьби з нелегальним використанням програмного забезпечення;

-                     створення інформаційно-довідкової системи з питань розповсюдження і використання ліцензійного програмного забезпечення;

-                     створення і ведення реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення.

У завданнях Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл, передбачати:

-                     розроблення методичних рекомендацій щодо обладнання кабінетів інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів;

-                     створення системи контролю постачання та використання комп'ютерної техніки і програмного забезпечення у навчальних закладах;

-                     формування електронного реєстру ліцензійно чистих навчальних програм та електронної бібліотеки навчальних компакт-дисків.

 Організація боротьби з незаконним використанням програмного забезпечення

Одним з основних видів правопорушень щодо програмного забезпечення є контрафакція, різновидами якої є відтворення, розповсюдження та використання програмного забезпечення без дозволу власника авторських прав на ці твори (комп'ютерне піратство).

Види незаконного використання програмного забезпечення, які можуть бути кваліфіковані як порушення авторського права:

-                     продаж комп'ютерної техніки разом з незаконно встановленим програмним забезпеченням;

-                     тиражування і розповсюдження примірників програмного забезпечення на носіях інформації без дозволу власника авторських прав;

-                     незаконне розповсюдження програмного забезпечення через телекомунікаційні мережі (Інтернет, електронна пошта тощо);

-                     незаконне використання програмного забезпечення користувачем.

Результати аналізу діяльності правоохоронних органів свідчать, що у переважній більшості випадків правопорушники притягаються до кримінальної чи адміністративної відповідальності за незаконну торговельну діяльність, порушення порядку провадження підприємницької діяльності, порушення податкового законодавства, а не за порушення авторських прав виробників програмного забезпечення.

Для посилення протидії правопорушенням у сфері програмного забезпечення необхідне вдосконалення нормативно-правової бази, вирішення питань кадрового забезпечення протидії правопорушенням, пов'язаним з комп'ютерним піратством, створення національного реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, налагодження співробітництва з міжнародними організаціями тощо.

 Розбудова вітчизняної індустрії програмного забезпечення

Розвиток власної індустрії програмного забезпечення має стати однією з важливих передумов цивілізованого функціонування ринку інформаційних технологій в країні. Виробництво програмного забезпечення повинно базуватися на сучасних технологіях, експортній орієнтації, привабливості для іноземних інвестицій, взаємодії з навчальними закладами, охороні прав інтелектуальної власності тощо.

Стратегія розвитку індустрії програмного забезпечення повинна будуватися з урахуванням відмінностей, що відрізняють її від продукції інших сфер виробництва, зокрема:

кінцевий продукт є інформаційно-аналітичним інструментарієм для ефективнішого управління процесами матеріального виробництва, самою інформацією і знаннями;

вартість затрачених інтелектуальних ресурсів значно перевищує вартість використаних матеріальних ресурсів;

програмне забезпечення постійно перебуває під загрозою несанкціонованого копіювання, що ускладнює отримання правовласником належної винагороди тощо.

До основних заходів щодо розвитку індустрії програмного забезпечення належать:

створення дійових механізмів захисту від несанкціонованого копіювання;

підтримка наукових та освітніх процесів, спрямованих на розвиток інтелектуальних ресурсів;

законодавче та організаційне сприяння залученню інвестиційних ресурсів;

збільшення квот підготовки спеціалістів із спеціальностей, пов'язаних із створенням програмного забезпечення та підготовки нових навчальних програм, що відображають сучасні міжнародні вимоги до спеціалістів-програмістів;

сприяння залученню виробників програмного забезпечення до процесу інвестування частки прибутків у відповідні навчальні заклади;

пропагування привабливості інвестицій міжнародного капіталу в індустрію програмного забезпечення;

вирішення на міждержавному рівні питань щодо порядку виїзду спеціалістів-програмістів за кордон та впровадження компенсаційних механізмів для відтворення інтелектуального потенціалу;

звільнення від експортного мита виробленої продукції та наданих послуг.

 Фінансове

1 2 3 4 5 6 7 8