Планування боротьби зі злочинністю - поняття, види, значення

План 

Вступ

1. Сутність кримінологічного планування, його види та етапи.

1. 1. Поняття та завдання кримінологічного планування

1. 2. Види та етапи кримінологічного планування

2. Кримінологічна політика

2. 1. Планування боротьби зі злочинністю в перші роки незалежності України

2. 2. Державні програми боротьби  зі злочинністю 1996-2005 років

2. 3. Наслідки кримінологічної політики в Україні

Висновок

Використані літературні джерела

Вступ 

 Протистояння у суспільстві, характерні для сучасної України і які тривають більше десяти років, безсумнівно, впливають на криміногенну ситуацію в державі. На цьому фоні намагання певних сил долучити систему кримінальної юстиції до політичних конфліктів робить її заручником кризових виявів та неспроможності приймати рішення, засновані виключно на законі. Як відомо, що ті чи інші зміни у суспільстві, включаючи широкомасштабні реформи, є результатом дій конкретних людей

Але так склалося, що кожний по-різному бере участь у цьому процесі. Процес сучасної, багато в чому трагічної, трансформації нашого суспільства від соціалізму до іншої, поки що чітко не визначеної форми устрою, веде до складних руйнівних процесів, тотального антагонізму в суспільстві. Незважаючи на те, що суспільство сповнене злобою – одним із найсерйозніших кримінологічних чинників сучасної злочинності, ненавистю до владних інститутів, про що свідчить їх низький рейтинг, за результатами останніх соціологічних опитувань, їй (владі) поки що вдається зберігати хоча б зовнішній спокій в суспільстві. Але, на жаль, спокій цей відносний і багато в чому небезпечний. Об’єктивно під тиском глобалізаційних процесів можливості національних урядів в управлінні суспільством, у попередженні і боротьбі зі злочинністю значно зменшуються, що, на думку В. В. Лунєєва, створює важливу кримінологічно значну проблему. Зокрема, він зазначає, що „суттєві обмеження влади і національних урядів і перетворення їх на маріонеток глобального бізнесу призводять до хаосу, а хаос – до необмеженої злочинності”.

Останнім часом суспільство почало формувати свою систему виживання, що поступово призводить до розростання соціальних патологій, найбільш значимими з яких є алкоголізація та маргіналізація населення. За цих умов відбувається прискорена криміналізація всіх суспільних відносин у політичній, економічній, соціальній, духовній сферах життєдіяльності суспільства, яка набуває загрозливого характеру. Більша частина суспільства стихійно структурується за новим принципом, де головним ядром стає „клан” кримінального і напівкримінального типу. Такі клани останнім часом намагаються приватизувати не тільки найбільш привабливі природні монополії (транспорт, зв’язок, енергетику), але й цілі території (Донбас, західні області України).

За рівнем злочинності наше суспільство, в якому ще 20 років тому була майже одна з найменших у світі кількість злочинів на 100 тис. населення, нині посідає одне з перших місць у світі. За нашими підрахунками, щорічно в Україні  тільки до адміністративної відповідальності притягується кожний третій дорослий, а кожний п’ятий має судимість. Тому і не дивно, що до протиправної діяльності залучається все більше громадян із всіх верств населення, які ще недавно складали найбільш благополучну частину нашого суспільства: лікарі, вчителі, діячі культури, наукові працівники, військовослужбовці, працівникі органів внутрішніх справ, суду, прокуратури, служби безпеки, митної і податкової служби, викладачі вищих навчальних закладів.

Криміналізація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні