Подання заявки на одержання патенту на винахід

агентство з авторських і суміжних прав» проводить роботу щодо забезпечення прав і законних інтересів як вітчизняних, так і зарубіжних авторів творів науки, літератури й мистецтва, а також суб’єктів суміжних прав.

Інститут інтелектуальної власності і права здійснює підготовку й підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності.

Таким чином, Держдепартамент є інтелектуальною установою, що поєднує в собі всі питання, які пов’язані з інтелектуальною власністю.

Переважна більшість патентних законів країн світу передбачає, що заявка на винахід повинна відноситися до одного або групи винахідників, пов’язаних між собою настільки, що утворюється єдиний винахідницький замисел, який отримав назву - вимога єдності винаходу.

Єдність винаходу визнається дійсною, якщо у формулі винаходу, що має один незалежний пункт, охарактеризовано один винахід, а також у формулі винаходу в декількох незалежних пунктах охарактеризовано групу винаходів.

Загальноприйнятою нормою є вимога оформлення заявки на видачу патенту державною мовою країни, де подається заявка.

Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять:

- заяву у довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою;

- відомості про заявника та його адресу;

- матеріал, що за зовнішніми ознаками відповідає опису винаходу, і частину матеріалу, яку можна вважати формулою винаходу.

Після встановлення дати подання заявки заявнику надсилається повідомлення, в якому вказується дата подання заявки та її реєстраційний номер. У подальшому під час листування з Установою заявник повинен посилатись на реєстраційний номер заявки.

Пріоритет - це першість у поданні заявки, і він, як правило, встановлюється за датою подання до Установи правильно оформленої заявки

2. Експертиза заявки на винахід

Експертиза заявки має статус науково-технічної, є одним із найважливіших аспектів патентного законодавства і визначає об’єм на глибину перевірки заявки на винахід з моменту її подання на отримання патенту.

Заклад експертизи - це уповноважений Установою державний заклад для розгляду і проведення експертизи за заявкою. Виділяють такі стадії експертизи: попередня, формальна і кваліфікаційна (по суті).

На стадії попередньої експертизи проводиться перевірка виконання вимог, які висуваються до заявки на передбачений винахід. При правильному оформленні матеріалів заявки заявнику направляється довідка про прийом заявки експертизою з вказанням дати подання і моменту реєстрації заявки.

За прийнятою заявкою проводиться державна формальна експертиза (за формальними ознаками), під час якої:

- визначається, чи належить зазначений у заявці об’єкт до тих, на які надається правова охорона;

- перевіряється на відповідність вимогам оформлення;

- перевіряється документ про сплату збору на відповідність встановленим вимогам.

В процесі формальної експертизи перевіряють наявність в заявці всіх розділів (заява,          опис, формула, рисунки, реферат); чіткість їх викладення; наявність необхідних супутніх матеріалів (ім’я, адреса заявника, винахідника, патентного повіреного, сплата мита тощо).

Формальна експертиза проводиться без спеціального клопотання заявника протягом двох місяців від дати подання заявки до Установи.

Якщо заявка не відповідає вимогам, заявнику надсилається повідомлення про виявлені недоліки, на виправлення яких

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні