Подання заявки на одержання патенту на винахід

надається два місяці.

Якщо заявка відповідає вимогам, Установа надсилає заявнику:

- повідомлення про можливість проведення експертизи заявки за суттю;

- рішення про видачу патенту (деклараційного).

Після закінчення 18-ти місяців від дати подання заявки Установа публікує в офіційному бюлетні «Промислова власність» відомості про заявку.

За клопотанням (не пізніше 3-х років від дати подання заявки) та за наявності документа про сплату боргу Установа проводить експертизу по суті (кваліфікаційну експертизу) на відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Якщо за результатами експертизи заявка відповідає умовам патентоспроможності, Установа надсилає замовнику рішення про видачу патенту з уточненою формулою винаходу. Заявник і автор повідомляють експертизу про згоду або вносять доповнення в формулу винаходу.

На підставі рішення про видачу патенту на винахід Установа здійснює державну реєстрацію патенту, для чого вносяться відповідні відомості до реєстру. Державна реєстрація здійснюється одночасно з публікацією відомостей про його видачу за наявності документів про сплату збору.

В Україні встановлена система так званої відстроченої (відкладеної) експертизи розгляду заявок на видачу патентів на винаходи. Суть цієї системи полягає в тому, що експертиза складається з двох етапів:

- експертизи за формальними ознаками, що закінчується публікацією відомостей про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду, в офіційному бюлетені Установи;

- кваліфікаційної експертизи або експертизи винаходу по суті.

Відстрочена система експертизи (рис. 5

2) є найпоширенішою

системою в існуючих системах подібної експертизи.

Як видно із рисунка, відстрочена система складається із чотирьох блоків.  

Рисунок 5. 2 - Відстрочена система експертизи.

Особливістю цієї системи є введення правила про публікацію опису заявки на етапі формальної експертизи (блок 1), що дає можливість широкому колу осіб ознайомитися з заявкою в установлений термін, а також передбачено умови для проведення інформаційного пошуку і публікації звіту про цей пошук (блок 2). Традиційна перевірочна експертиза (блок 3) вже після відповідних робіт дає повне право (в разі позитивного результату) готувати матеріали для видання патенту і його публікації (блок 4).

3. Загальні положення внесення змін в заявку за результатами н експертизи

Відповідно до існуючих патентних законів в більшості держав передбачено, що заявник має право в певні строки за власним бажанням або у зв’язку із зауваженнями експерта вносити зміни в матеріали на винахід, не розширюючи об’єм правової охорони.

Вважається, що виправлення і уточнення матеріалів заявки за власним бажанням заявника можливе після сплати мита не пізніше винесення рішення за результатами експертизи. В основному це стосується тих виправлень і уточнень, що направлені на ліквідацію порушень встановлених вимог до документів заявки. Такі зміни або доповнення не вважаються виправленням документів за ініціативою заявника.

Виправлення або уточнення будь-якого документу заявки, подані заявником після отримання їм письмового повідомлення або запиту експертизи також не є внесенням змін за ініціативою заявника.

Зміни і уточнення матеріалів заявки за ініціативою експертизи можуть бути внесені при проведенні як формальної експертизи,

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні