Подання заявки на одержання патенту на винахід

так і експертизи по суті. Для цього експертизою подається відповідний запит.

Характерними недоліками та зауваженнями, що виникають в процесі проведення формальної експертизи є:

- недоліки в оформленні і наявності таких документів, які роблять неможливим використання їх відповідно до призначення;

- відсутність в документах реквізитів і підписів, що передбачені діючим патентним законом;

- встановлення того факту, що заявка подана через патентного повіреного, який не зареєстрований в патентному відомстві;

- порушення вимог до опису і до формули винаходу, які встановлені без аналізу сутності заявленого винаходу.

Якщо в заявці порушена вимога єдності винаходу, заявнику також надсилається запит з пропозицією уточнення. У випадку, коли заявник своєчасно не дасть відповідь на це питання, заявка не відхиляється, а розглядається за винаходом, що вказаний у формулі першим.

Характерними питаннями, що спонукають появу запиту, при проведенні експертизи по суті є:

- неповнота розкриття винаходу при його опису;

- новизна заявленого винаходу;

- відсутність заявленого винаходу;

- уточнення формули винаходу;

- невідповідність опису кресленням або формулі винаходу.

Можливі також і інші зауваження експертизи, на які заявник має відповісти або аргументовано їх відхилити. Коли ці аргументи за думкою експерта є непереконливі, заявка взагалі може бути відхиленою. Необхідно зазначити, що відповіді заявником на прохання експертизи мають бути оформлені у відповідні строки. Якщо цих строків не дотримуються, то розгляд заявки припиняється і вона вважається відізваною.

В середньому для відповіді заявнику надається два місяці від дати отримання ним повідомлення від експертної установи

4. Оскарження рішення експертизи

Оскарження рішення експертизи здійснюється заявником у вигляді скарги, яку він подає в апеляційний орган патентного відомства у випадку його незгоди з висновками за результатами як формальної експертизи так і експертизи по суті.

Найпоширенішою причиною для цього є:

- відмова у видачі патенту;

- відмова внести виправлення в опис, формулу винаходу або креслення;

- видача патенту з формулою, вужчою за змістом, ніж та, на яку претендує заявник.

Скарга повинна відноситися до однієї заявки або до одного патенту і містити обґрунтування неправомірності рішення, що оскаржується. За подання скарги знімається мито.

При незгоді заявника з повторним рішенням експертизи розгляд скарги переноситься в апеляційну раду патентного відомства. Це здебільшого рішення, що пов’язані з системою прийому, відділів експертизи, заперечень юридичного характеру. Відповідно до вимог Європейської патентної комісії скарга має бути мотивованою і подається у відділ скарг протягом двох місяців з дати оповіщення про оскаржене рішення. Скарга вважається дійсною за умови попередньої сплати мита.

Зазвичай є певні строки подання скарги в апеляційний орган патентного відомства, наприклад, в Австрії, Російській Федерації - протягом двох місяців, в Нідерландах - трьох, а в США - чотирьох місяців з дати отримання заявником рішення експертизи. В патентних законодавствах цих країн передбачено, що коли заявник за поважних причин не встиг

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні