Подання заявки на одержання патенту на винахід

подати скаргу, то сплативши відповідне мито він може клопотати про можливість скасувати заборону і поновити розгляд скарги. Якщо апеляційний орган патентного відомства підтвердить попереднє рішення експертизи, заявник має право оскаржити рішення апеляційного органу.

5. Порядок отримання патенту в Україні

Процес розгляду документів, що передбачені відповідними законами України для отримання патенту, починається з подання заявки до центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, яким в Україні, як це було зазначено вище, є Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (скорочено - Установа).

Заявка складається українською мовою і містить перелік таких документів:

- заяву про видачу патенту на винахід з проведенням кваліфікаційної експертизи чи деклараційного патенту на винахід (корисну модель);

- опис винаходу (корисної моделі);

- формулу винаходу (корисної моделі);

- креслення (якщо вони мають місце в описі);

- реферат.

До встановлення дати подання заявки її розглядають заздалегідь. Заявку, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядають з метою виявлення в ній матеріалів, які можуть становити державну таємницю. Якщо заявлене технічне рішення становить державну таємницю, заявку в Установі розглядають у режимі секретності.

Після подання заявки та за наявності документа про сплату мита за її подання проводять експертизу за формальними ознаками. Рішення формальної експертизи слід надіслати не пізніше шести місяців від встановленої дати подання заявки

За запитом формальної експертизи заявнику з метою можливого уточнення матеріалів надають два місяці від дати одержання ним повідомлення закладу експертизи. Якщо за цей строк недоліки не усунуто й заявник не подає клопотання про продовження відповідного строку, заявнику надсилають рішення про відмову у видачі патенту.

Після завершення формальної експертизи за заявкою на видачу деклараційного патенту на винахід розпочинається проведення експертизи заявки на новизну, що встановлюється за виданими в Україні патентами й поданими до Установи заявками на видачу патентів. Якщо результат експертизи заявки на локальну новизну позитивний, Установа надсилає заявнику рішення про видачу деклараційного патента на винахід.

Наступним протоколом Установа повідомляє заявника про можливість проведення експертизи по суті, яка встановлює відповідність винаходу умовам патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Після проходження вісімнадцяти місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені («Промислова власність») відомості про заявку за умови, що її не відкликано, вона не вважається відкликаною або якщо за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. За клопотанням заявника Установа публікує відомості про заявку раніше зазначеного строку. Відомості про заявки, які становлять державну таємницю, не публікують.

За клопотанням будь-якої особи та за наявності документа про сплату мита за експертизу по суті заявки проводять зазначену експертизу. Клопотання подають протягом трьох років від дати подання заявки.

Під час цієї експертизи заклад експертизи має право запитати від заявника додаткові матеріали, які йому треба надати протягом двох місяців

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні