Подання заявки на одержання патенту на винахід

Ромашко А.С., Гуменюк О.А. Винаходи: створення, набуття, реалізація та захист прав: Навч. посібник / За ред. Ю.М. Кузнєцова. - К.: ТОВ «Змок» - ПП «ГНОЗИС», 2006. - 253 с.

11. Кузнєцов Ю.М., Коренюк Г.В. Промислові зразки: охорона та оформлення: Навч. - метод. посібник. - Черкаси: ЧНУ, 2004. - 140 с.

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні