Подовження і подвоєння приголосних

Іллі?, Ілле?ю та ин.;

в) перед ю в орудному відмінку іменників жіночого роду однини ІII відміни, якщо в називному відмінку основа їх закінчується на один м’який або шиплячий приголосний: мо?лодь —мо?лоддю, мить — ми?ттю, мазь — ма?ззю, вісь — ві?ссю, міць — мі?ццю, сіль — сі?ллю, тінь — ті?нню, по?дорож — по?дорожжю, ніч — ні?ччю, ро?зкіш — ро?зкішшю.

Примітка. Якщо основа закінчується на два приголосні, губний або р, подвоєння не відбувається: молоді?сть — мо?лодістю, по?вість — по?вістю, при?язнь — при?язню, кров — кро?в’ю, любо?в — любо?в’ю, ма?тір — ма?тір’ю;

г) перед я, ю в прислівниках типу зра?ння, навмання?, спросо?ння; попідві?ко?нню, попідти?нню;

ґ) перед ю, є у формах теперішнього часу дієслова ли?ти (ли?тися): ллю, ллєш, ллємо?, ллєте?, ллють, ллє?ться, ллю?ться, а також у похідних: ви?ллю, наллю? та ин.

Примітка. Приголосні не подовжуються в іменниках кутя?, попадя?, свиня?, у формах числівника тре?тя, тре?тє та ин.

 

 

 

1 2 3