Політична система Європейського Союзу

ПЛАН

Вступ 

Специфіка політичної системи Євросоюзу       

Висновок    

Список літератури        

 

Вступ

Розвиток системи міжнародних відносин і світового політичного процесу в другій половині ХХ і перші роки XXI століття неможливо представити без такого значущого чинника, що визначає, як Європейський союз (ЄС). Не буде перебільшенням сказати, що його поява стала одним з найбільш яскравих процесів століття, що пішло в історію, що запам'ятовуються. Формування союзу держав Європи, незадовго до цього що вийшли з горнила найзгубнішої і руйнівнішої війни в історії людської цивілізації, означало не лише потужний прорив в справі здійснення багатовікової "європейської мрії" про об'єднання і перетворення цього континенту в зону вічного світу і безпеки усіх людей, що живуть тут, але і вихід на світову політичну сцену нового актора, що явно претендує не на другорядних, а на головні ролі. Успішна реалізація планів політичної і економічної інтеграції країн зарубіжної Європи в післявоєнний період стала фактично наочним свідченням її відродження як один з головних суб'єктів світової історії.  

Специфіка політичної системи Євросоюзу

На рубежі XX - XXI віків ЄС вступив в якісно новий етап свого розвитку. Його початок пов'язаний з подіями глобального масштабу, різко і що кардинально змінили політичну ситуацію на усій земній кулі. За короткий період часу розпався Радянський Союз і рухнули комуністичні режими в країнах Центральної і Східної Європи (ЦВЕ). Відповідно ліг і зведений, здавалося б, навіки "залізна завіса", що розділяла європейський континент не лише в політичному і економічному, але і в ідеологічному, культурному і навіть соціально-психологічному плані

Наслідком цих змін стало розширення ЄС на схід головним чином за рахунок входження в нього колишніх соціалістичних держав. Збільшення формату ЄС і пов'язане з ним масштабне зростання його чисельності, площі, виробничій і військовій потужності, наукового і культурного потенціалу має загальносвітове політичне і економічне значення. У свою чергу, це обставина настійно диктує необхідність детального аналізу основних наслідків розширення Євросоюзу, і передусім в політичній області, що дозволить чіткіше визначити місце ЄС в його новому виді в системі міжнародних відносин і його роль в сучасному політичному процесі.

Особливо значущим і актуальним вивчення цієї проблематики представляється з точки зору визначення перспектив подальшої співпраці ЄС і Росії. Розширення ЄС на схід не лише перетворило його на безпосереднього сусіда нашої країни, але і поставило її обличчям до особи з новою політичною і економічною ситуацією. У цих умовах украй важливо виразно представляти головні відмінні риси і характерні особливості політичної системи єдиної Європи, що швидко міняється, що дасть можливість скоректувати російську політику відносно ЄС і полегшить пошук оптимальних шляхів для подальшого розвитку і зміцнення взаємозв'язку і обопільного впливу в самих різних сферах громадського життя.

Ідея європейської інтеграції спочатку переслідувала сміливу, але цілком реальну мету зробити майбутню війну в Європі неможливій. Зважаючи на катастрофічний стан післявоєнної економіки європейських країн ініціатори інтеграції вирішили почати процес об'єднання Європи саме з економічної сфери. Поштовхом до вибору економічної інтеграції як пріоритетний напрям розвитку об'єднувального процесу послужила також американська програма широкомасштабної економічної

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні