Політичний тероризм та засоби масової інформації у контексті боротьби з ним

Зміст

Вступ

Історія виникнення політичного тероризму та його сучасні прояви в умовах нового світового по­рядку

Політичний тероризм як явище, яке дестабілізує міжнародні відносини та порушує систему світової безпеки

Висновок

Література


Вступ

Актуальність теми дослідження викликана все більш зростаючою загрозою впливу політичного тероризму на внутрішню політику держав і міжнародні відносини в цілому. Сьогодні тероризм перетворився на політичний суб'єкт, який безумовно враховується при формуванні міждержавних відносин та основ світової безпеки. Він характеризується великим впливом на громадську думку, а відтак і на суспільну свідомість, що перетворює терористів на впливових політичних акторів.

Тероризм, як і будь-який вид людської діяльності, еволюціонує. Відтак, якщо раніше терористи ставили на меті, в першу чергу, зміну окремих дій уряду завдяки вбивству політичних діячів, то тепер терористи формулюють завдання впливу на суспільство в цілому з метою зміни політики уряду. Таким чином, суспільство стає головним об'єктом діяльності терористів.

На сьогоднішній день склалася ситуація, коли терористичні організації довели, що для ефективних дій і досягнення перемоги, яка втілюється в отримання впливу на владу супротивника, не обов'язково мати потужні збройні сили або найновішу зброю. Відтак збільшення витрат держав виключно на власний військово-оборонний комплекс у більшості випадків набуває неефективного характеру, оскільки вони не можуть гарантувати безпеки власних громадян на власній території.

Таким чином, якщо війни четвертого покоління (Друга світова війна) або п'ятого покоління (війна в Афганістані або в Іраку) велися за таких умов, коли ворог хоча б приблизно міг бути оцінений за показниками військової могутності і локалізований, то терористи вивели війну на наступний рівень розвитку - асиметричних насильницьких дій та величезного інформаційного резонансу.

Сьогодні, в залежності від політичних цілей терористів, театром терористичної активності стає весь світ, механізмом терористичних дій - насильство відносно цивільних мешканців, його головним об'єктом - суспільство та громадська думка, а основним засобом донесення вимог, погроз та підтримки інтересу - засоби масової інформації.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження політичного тероризму як суб'єкта сучасного політичного життя і складової інформаційного суспільства.

  Реалізація поставленої мети дослідження зумовила необхідність розв'язання наступних завдань:

- розкрити сутність феномену політичного тероризму, з'ясувавши теоретико-методологічні його аспекти;

- розкрити і проаналізувати психологічну та ідеологічну складову політичного тероризму;

- виявити і навести основні тенденції політичного тероризму у інформаційному суспільстві та зробити аналіз світового досвіду у інформаційній війні проти нього;

- з'ясувати місце і роль інформаційних технологій у терористичній і контр-терористичній діяльності та розкрити роль засобів масової інформації у боротьбі з тероризмом;

- дослідити особливості політико-правового регулювання боротьби з тероризмом;

- розробити принципи оптимізації інформаційних методів боротьби з політичним тероризмом та запропонувати політико-правові шляхи вдосконалення інформаційної протидії тероризму в Україні.

Об'єктом дослідження є сучасний політичний тероризм та засоби масової інформації у контексті боротьби з ним.

Предметом дослідження є

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні