Поняття інформаційних ресурсів та технологій, їх класифікація

Management), ERP (Enterprise Resource Planning), PDM (Product Data Management), PLM (Product Lifecycle Management). Кожна система має свою специфіку та орієнтована на вирішення конкретних задач. Дуже часто системи об’єднуються і тим самим забезпечують додатковий ефект від їх спільного використання.

 Система управління ресурсами – ERP (Enterprise Resource Planning) забезпечує:

· реєстрацію господарських операцій;

· складання плану постачання виробництва;

· оперативний та стратегічний розрахунок собівартості продукції;

· підготовку фінансової звітності;

· управління бюджетом;

· отримання даних про фактичний хід проекту.

Основне завдання систем управління ресурсами – мінімізація витрат на виробництво продукції та надання послуг.

Системи управління ефективністю бізнесу – CPM (Corporate Peformance Management) орієнтовані на глибокий аналіз господарської та фінансової діяльності підприємства і забезпечують:

· стратегічне управління і планування;

· прогнозування і багатоваріантний аналіз розвитку подій за принципом “якщо – то”;

· бюджетування;

· координація роботи структурних підрозділів;

· контроль і аналіз виконання бюджетів і планів за напрямками діяльності, центам відповідальності і т. д. ;

· оперативного попередження про відхилення від планових показників з можливістю аналізу причин;

· підготовка необхідної управлінської звітності

Останнім часом все ширшого розповсюдження у світі та в Україні набувають системи спрямовані на клієнтів – CRM (Customer Relationship Management). Функції CRM з розбивкою за блоками:

Маркетинг

· планування та проведення маркетингових компаній, аналіз їх результатів для кожної цільової групи, продукту, регіону і т. д. ;

· бюджетування та прогнозування результатів маркетингових компаній;

· аналіз і формування цільової аудиторії, генерування списків потенційних клієнтів та і їх розподіл між торговими агентами;

· маркетингова енциклопедія – інформація про продукти компанії, ціни, стан ринку конкурентів;

· створення та управління маркетинговими матеріалами (в тому числі автоматина розсилка);

· управління списками розсилки.

Продажі

· управління класифікацією клієнтів;

· управління контактами;

· “Воронка продаж” – управління циклом продажів;

· прогнозування продажів;

· автоматична підготовка комерційних пропозицій;

· управління територіями;

· моніторинг потенційних продажів.

Підтримка

· відслідковування запитів;

· база знань;

· запити на розробку;

· повернення;

· гарантійне обслуговування;

· управління контрактами.

CRM система орієнтує бізнес на клієнта, його потреби, дозволяє відстежувати історію співпраці, надає дані щодо потенційних покупців, тобто якнайкраще задовольняє потреби споживачів, що є основним фактором успіху компанії в умовах ринку.

Третій рівень – інтелектуальні системи, які дозволяють не просто збирати і аналізувати дані, а навіть отримувати рекомендації та готові рішення. Деякі з цих технологій відносяться до сфери штучного інтелекту (artificial intelligence) та виводять

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні