Поняття інформаційних ресурсів та технологій, їх класифікація

і тим же проектом із постачальниками у онлайновому режимі. )

Усебічне розповсюдження інформаційних технологій ставить серйозну проблему перед виконавцями – дуже багато інформації. Ця проблема створює нові форми використання інформаційної технології для них – накопичення та аналіз потоків інформації.

Використані джерела 

1. Гудков Д. CPM: От «знаю» к «планирую» и «делаю». - http://www.management.com.ua/ims/ims090.html <12.11.2005>

2. Гольшдтейн Я. Г. Основы менеджмента. - http://www.tsure.ru/University/Faculties/Femp/KMEIM/sotrudniki/goldshtein.htm <12.11.2005>

3. Інформаційні технології та їх класифікація в умовах забезпечення інтелектуальної діяльності - http://www.intellect.dn.ua/lib/003/parts/02.htm <12.11.2005>

4. Классификация информационных технологий для бизнеса. - http://www.akdi.ru/AVT-UPR/INF_TEH/18.htm <12.11.2005>

5. Новодворський Я. В. Інформація та інформаційні технології як головний фактор сучасної глобальної конкурентоспроможності. - http://kneu.kiev.ua/ST_CONF/DOKLAD/dokl8.html <12.11.2005>

6. Розвиток цивілізації та інформатизація суспільства - http://mirror01.users.i.com.ua/~perlyna/BookKolomiec/rozdil 1.htm <12.11.2005>

7. Самофалов. В. Глобальний виклик транснаціональних корпорацій - http://www.zn.kiev.ua/ie/show/456/41312/ <11.11.2005>

8. Угрин. Л. Я. Формування інформаційної культури та розвиток громадянської освіти - http://iatp.org.ua/cen/virtual/brody2.doc <12.11.2005>

9. Филипенко И. Купил CRM. Что дальше!? - http://management.com.ua/ims/ims036.html <12.11.2005>

10. Kate Smith, Jatinder Gupta. Neural Networks in Business: Techniques and Applications. Idea Group Publishing, 2002

11. NISSAN | Fiscal Year 2005 First Half - http://www.nissan-global.com/EN/IR/EVENT/FINANCIAL/index.html <12.11.2005>

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні