Поняття комплексного захисту інформаційних ресурсів

згідно з законодавством України.

Ризик, пов‘язаний з використанням не сертифікованих інформаційних систем лежить на власнику цих систем, а ризик, пов‘язаний з використанням інформації, отриманих з сертифікованих систем, лежить на споживачеві інформації. Власник документів та їх масивів документів та інформаційних систем повинен сповіщати власника інформаційних ресурсів та систем про всі факти порушення режиму захисту інформації.

Захист прав суб‘єктів у сфері формування та користування інформаційними ресурсами, розробки, виробництва та застосування інформаційних систем, технологій та засобів їх забезпечення здійснюється з метою попередження правопорушень, неправомірних дій, відновлення порушених прав та відшкодування заподіяної шкоди.

Захист прав суб‘єктів у вказаній формі здійснюється судами з урахуванням специфіки правопорушення та завданих збитків. Для перегляду конфліктних ситуацій та захисту прав учасників у сфері формування та використання інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних систем та їх технологій і засобів їх забезпечення можуть створюватись тимчасові і постійні третейські суди.

За правопорушення при роботі з документованою інформацією органи державної влади, організації та їх посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідальність за порушення міжнародних норм та правил у сфері формування та використання інформаційних ресурсів, створення та використання безпечних інформаційно-захищених систем, технологій та засобів їх забезпечення покладається на відповідні органи державної влади, організації та громадян згідно з договорами, що укладені ними з зарубіжними фірмами та іншими партнерами, з урахуванням міжнародного права, щодо ратифікації зазначених документів Україною.

Відмова в доступі до відкритої інформації чи надання споживачам завчасно недостовірної інформації можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Невиконання чи неналежне виконання зобов‘язань, щодо домовленості, поставки, купівлі-продажу та з інших форм обміну інформаційними ресурсами між організаціями розглядаються арбітражним судом

Особи, яким було відмовлено в доступі інформації, та ті, хто отримав недостовірну інформацію, мають право на відшкодування нанесених їм збитків у судовому порядку. Суд розглядає позови та суперечки про необґрунтоване віднесення інформації до категорії інформації з обмеженим доступом з урахуванням заподіяної шкоди у випадках передбаченим законом. Необґрунтована відмова в одержані необхідної інформації споживачам та користувачам тієї чи іншої інформації лежить на керівниках, службовцях органів державної влади, та неправомірному обмеженні доступу до інформації, а також, щодо порушення режиму захисту інформації, несуть відповідальність згідно з кримінальним та цивільним законодавством про адміністративні правопорушення.

Враховуючи вищезазначена слід відмітити, що повинен чітко працювати юридичний механізм реалізації прав захисту і надання інформації по визначеному колу питань.

Розробка комплексної системи захисту інформації

 Впровадження нових телекомунікаційних технологій, збільшення номенклатури і якості послуг супроводжується збільшенням вимог щодо захисту інформації.  В усьому світі з кожним роком все більше уваги приділяється інформаційній безпеці як крупних корпорацій так і державних організацій. На жаль керівники не завжди приділяють належну увагу заходам по забезпеченню захисту інформації, тому вони часто носять фрагментарний та явно недостатній характер. В Україні сьогодні питанням інформаційної безпеки приділяють особливу увагу. На теперішній час сформована належна законодавча база. Усе більшого значення набуває необхідність збереження цілісності та доступності відкритої інформації, забезпечення конфіденційності інформації з обмеженим доступом, ознайомлення, використання чи розголошення якої може завдати шкоди суспільству

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні