Поняття комплексного захисту інформаційних ресурсів

й державі, юридичним та фізичним особам. Виходячи з цього, обрана тема дослідження є безумовно актуальною.  

Рис. 1. Комплексна система захисту інформації

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) приведена на рис.  1.  Основна задача КСЗІ полягає в блокуванні технічних каналів витоку інформації та ліквідації наслідків реалізації загроз інформації. Загрози інформації складаються з багатьох факторів, тому задача захисту потребує комплексного підходу з використанням новітніх технічних засобів і наукових розробок.  Вирішення завдань включають в себе аналіз об’єкта захисту, розробку системи виявлення каналів витоку інформації та економічне обґрунтування необхідності використання системи захисту інформації.  КСЗІпредставляє собою діючі у єдиній сукупності законодавчі, організаційні, технічні, криптографічні та інші заходи і засоби, які забезпечують захист інформації, від усіх визначених загроз і можливих каналів її витоку, і особливо каналів електромагнітного випромінювання і наводок.

 КСЗІ створюється поєднанням застосування технічних, фізичних та організаційних заходів. Проектування КСЗІ відбувалось на принципах побудови раціональної та ефективної системи захисту.  Структура засобів КСЗІ зображена на рис.  2.  

Рис.  2. Структура засобів КСЗІ

Організаційно-правовими заходами реалізується комплекс відповідній нормативно-правовій базі держави адміністративних і обмежувальних заходів, спрямованих на оперативне вирішення задач захисту шляхом аналізу загроз, регламентації діяльності персоналу і визначення порядку функціонування засобів забезпечення інформаційної діяльності і засобів ТЗІ, а також шляхом створення служб, відповідальних за їх реалізацію.

Основною задачею технічних заходів є забезпечення фізичної інформаційної безпеки.

Фізична безпека досягається за рахунок: вибору інженерно-технічних засобів, що включають несанкціонований доступ до об'єктів і технічних засобів; блокування каналів витоку інформації, включаючи використання процедур контрольованої ліквідації даних; блокування несанкціонованого фізичного доступу до активних компонентів інформаційних ресурсів, що знаходиться в контрольованій зоні; вибору і перевірки справності і працездатності технічних засобів забезпечення інформаційної діяльності

Головною задачею технічних засобів захисту інформації є запобігання навмисного або випадкового несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів із метою ознайомлення, використання, модифікації або знищення інформації з боку авторизованих користувачів або сторонніх осіб, що знаходяться в межах зон безпеки, незалежно від засобу доступу до цих зон.

Фізичні заходи захисту інформації створюють пристрої та споруди, проводять заходи, що утруднюють або унеможливлюють проникнення потенційних порушників у місця де можна мати доступ до системи управління та інформації, що захищається. Пропонується застосувати фізичну ізоляцію споруди, де встановлена апаратура, від інших будівель зокрема – огородження й систематичний контроль території, організація контрольно-пропускних пунктів, обладнання вхідних дверей спеціальними замками, організація системи охоронної сигналізації.

Застосовані ізоляція будинку, контроль території, кодові замки, контрольно-пропускний пункт (КПП), охоронна сигналізація. Від витоку інформації по каналах побічних електромагнітних випромінювань та наводок (ПЕМВН) пропонується екранування приміщень та кабелів зв’язку, по кабелях електроживленя передбачається установка фільтрів.

 У роботі були розглянуті питання створення КСЗІ та визначені основні засоби КСЗІ у телекомунікаційних мережах.

Використана література 

  1. Комарович В. Железняк В. Общие вопросы защиты информации от утечки по техническим каналам // Конфидент, 2002, №1. – с. 80-82.
  2. Ильин В. Комарович В. Осадчий А. Анализ проблемы адаптивной защиты ИВС в условиях информационного притивоборства // Конфидент, 2002, №4-5. – с. 99-107.
  3. Пятачков А. Рекомендации по защите информации от утечки по техническим каналам на объектах информатизации // Конфидент, 1999, №4-5. –
1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні