Поняття робочого місця менеджера та його організація

практичний менеджмент. - К.: ЕксОб, 2002.Іванова І. В. Менеджер - професійний керівник: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001Організація праці менеджера. Опорний конспект лекцій для студентів / Уклад.: Іванова І. В., Казмерчук-Палащина Н. Г. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006.Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007.
1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні