Портативні комп'ютери

Увійти до ХХI століття освіченою людиною можна, тільки добре володіючи інформаційними технологіями. Адже діяльність людей все більшою мірою залежить від їх інформованості, здатності ефективно використовувати інформацію. Для вільної орієнтації в інформаційних потоках сучасний фахівець будь-якого профілю повинен уміти отримувати, обробляти і використовувати інформацію за допомогою комп'ютерів, телекомунікацій і інших засобів зв'язку.

Справжній економіст-професіонал ХХI століття повинен володіти обширними знаннями в області інформатики, мати практичні навики по використанню сучасної обчислювальної техніки, систем зв'язку і передачі інформації, засобів оргтехніки, знати основи і перспективи розвитку нових інформаційних технологій, уміти оцінювати інформаційні ресурси для ухвалення оптимальних управлінських рішень.

У теоретичній частині курсової роботи слід розкрити питання про те, яке ж використання портативних комп'ютерів, якими вони володіють перевагами перед іншими комп'ютерами і до чого все це може привести.

При виконанні практичної частини курсової роботи, присвяченій реалізації економічного завдання на персональному комп'ютері (варіант № 17), використовується пакет прикладних програм - СУБД MS Access, яка дозволяє систематизувати сукупність відомостей про об'єкти який, - або області.

Курсова робота виконана на Pentium 166MMX з використанням програмного забезпечення Microsoft Office 97 і роздрукована на принтері Oki Microline 183. 1. 1

Загальне поняття портативних комп'ютерів, як категорії персональних комп'ютерів.

Успіх сучасного бізнесу багато в чому залежить від того, як оперативно можна отримувати і аналізувати критичні дані

І не випадково останнім часом стали популярними різні електронні “помічники” - пейджери, стільникові телефони, переносні комп'ютери. Причому саме робота за допомогою переносних комп'ютерів (мобільні обрахунки-mobile computing) стала одним з важливих критеріїв успіху на світі, що постійно змінюється. Для забезпечення доступу до даним, незалежно від того, де ви знаходитеся в даний момент, придумані різні способи, але найбільш практичною з них є робота з комп'ютером, який постійно знаходиться при вас.

Існує підрозділ комп'ютерів на дві категорії: настольні і переносні.

Персональний комп'ютер в настільного виконання зазвичай складається з:

- системного блоку;

- клавіатури, що дозволяє вводити символи в комп'ютер;

- монітора (або дисплея) - для зображення текстової і графічної інформації.

 Окрім монітора і клавіатури, додатковими зовнішніми пристроями до системного блоку є:

- принтер - для виводу на друк текстової і графічної інформації;

- миша - пристрій, що полегшує введення інформації в комп'ютер, а також інші пристрої.

Але деякі додаткові пристрої можуть вставлятися всередину системного блоку комп'ютера:

- модем - для обміну інформацією з іншими комп'ютерами через телефонну мережу

- дисковод - для компакт-дисків

- звукова карта - для відтворення і запису звуків, та інші.

Комп'ютер в портативному варіанті випускається зазвичай в “блокнотного” (ноутбук) виконання, а іноді - в “накопиченому” (лаптоп). Тут системний блок, монітор і клавіатура поміщені в один корпус. Системний блок захований під клавіатурою, а монітор зроблений як кришка до клавіатури.

Портативні комп'ютери типу Lap Top оформляються у вигляді невеликих валізок розміром з “дипломат”, їх

1 2 3 4 5

Схожі роботи