Порушення митних правил, відповідальність за них

План 

1. Порушення митних правил

2. Відповідальність за порушення митних правил

А) Обставини, що виключають провадження у справі порушення митних правил.

Б) Обставини, що пом'якшують відповідальність за порушення митних правил.

В) Обставини, що обтяжують відповідальність за порушення митних правил.

Г) Види стягнень за порушення митних правил.

Д) Протокол про порушення митних правил.


1. Порушення митних правил

Порушення митних правил — це протиправна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на встановлений законодавством і міжнародними угодами України порядок:

1) переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів;

2) здійснення митного оформлення і митного контролю за ними;

3) обкладання митом, податками та митними зборами товарів і транспортних засобів.

Кожне з перелічених посягань (окремо або в сукупності) може мати ознаку правопорушення — об'єктивну сторону, яка полягає в здійсненні протиправної, шкідливої для держави або суспільства небезпечної дії або ж бездіяльності

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, якщо вчинене не тягне за собою кримінальної відповідальності. Шкідливе або суспільне небезпечне порушення митних правил може полягати в здійсненні певних дій або в пасивній поведінці — відмові від тих чи інших дій, які учасник зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний був здійснити.

Прикладом протиправних порушень митних правил, скоєних шляхом активних дій, можуть бути:

1) факти перешкоджання доступу посадовій особі митного органу України на територію або в приміщення для проведення митного контролю;

2) приховування від митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України;

3) переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з підробленими документами.

Прикладом протиправної бездіяльності учасника ЗЕД, яка визначається як порушення митних правил, є:

неповідомлення ним митного органу при ввезенні товарів і транспортних засобів про перетин митного/кордону України;

неповідомлення або недостовірне повідомлення про наміри вивезти товари і транспортні засоби за межі митної території України;

інше.

Різниця між адміністративним правопорушенням і злочином полягає у ступені суспільної небезпеки кожного з них. Ця відмінність не тільки кількісна, але й якісна.

Суб'єктами порушень митних правил і відповідальності за ці порушення можуть бути як громадяни України, так й іноземні юридичні та фізичні особи, та особи без громадянства, які досяг-ли 16-річного віку, а також посадові особи підприємств, організацій України та іноземних держав:

1) юридичні особи-учасники ЗЕД — підприємства, заклади, організації, фірми і т. п. ;

2) фізичні особи-учасники ЗЕД — особи, що здійснюють підприємницьку діяльність без оформлення юридичної особи;

3) посадові особи державних, у тому числі митних органів як України, так і іноземних держав, а також посадові особи різних підприємств та організацій.  

2. Відповідальність за порушення митних правил

Якщо за контрабанду та інші кримінальні злочини відповідальність визначається

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні