Порядок призначення і виплати стипендій

План

Порядок призначення і виплати стипендій

Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій у окремих випадках

Соціальні стипендії

Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію

Список використаної літератури

 

 


Порядок призначення і виплати стипендій

    Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів: учнів денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів (далі - учні); студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІУ рівня акредитації, крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління (далі - студенти); курсантів денної форми навчання вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості (далі - курсанти); учнів УІІІ-ХІІ класів середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл; учнів І-ІІ курсів училищ фізичної культури; слухачів підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів (далі - слухачі); клінічних ординаторів; аспірантів і докторантів (крім аспірантів і докторантів Національної академії державного управління при Президентові України), які навчаються з відривом від виробництва.

     Учням, студентам, курсантам, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами або науковими установами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

    Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

    Особам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, можуть призначатися академічні або соціальні стипендії, а окремим категоріям цих осіб можуть призначатися одночасно академічні і соціальні стипендії.

    Академічними стипендіями є: стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами; іменні або персональні стипендії навчального закладу; ординарні (звичайні) академічні стипендії. Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 1 цього Порядку, визначається виходячи з установленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (далі - прожитковий мінімум) з урахуванням типу навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата.

    Соціальні стипендії призначаються студентам і курсантам, які потребують соціального захисту та яким за підсумками навчання не призначена академічна стипендія. Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на отримання державних пільг і гарантій, установлених законами для таких категорій громадян: студенти і курсанти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; студенти і курсанти з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги при призначенні стипендії; студенти і курсанти з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством); студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами I і II групи; студенти і курсанти, які мають сім'ї з дітьми.

    З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів, студентів, курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів, які навчаються за державним замовленням, навчальний заклад використовує не менш як 10 відсотків коштів, передбачених для виплати

1 2 3 4 5