Пошук альтернативної цивілізації

яка повинна буде розробити засоби раціональної експлікації результатів міжцивілізаційних культуротворчих зусиль щодо створення нових цінностей. У зв'язку з цим слід позитивно оцінити такий новітній рух у західній філософії як “універсалізм”, що орієнтується на повернення філософії її традиційного соціокультурного статусу у класичному розумінні цього слова (філософія як універсальна мудрість). Є підстави вважати, що саме з позицій філософії універсалізму вдасться вчасно ідентифікувати народження нової духовно-ціннісної парадигми та виразити її способом, адекватним європейському раціоналістичному менталітетові.

 

1 2 3