Пошук документації з Європейського законодавства в Інтернет

повного тексту докумен­та Співтовариства, адекватним інструментом для цього є EUR-Lex. CELEX є інструментом, який було розроблено спеціально для юристів-професіоналів і має такі додаткові корисні опції: доступ до всіх актів прецедентного права, доступ до заходів з імплементації на національному рівні, огляд двома мовами, більший набір пошукових критеріїв, вибір мови експертного пошуку, опція «Звузити пошук» («Narrow down your search»), аналітична інформація (дескриптори, дати, перехресні посилання та ін. ), он-лайн підтримка і панель допомоги.

Європейське законодавство — кілька джерел

Хоча більшість спеціалізованих журналів і монографій поки що не доступні в Інтернет, кількість матеріалів, що подаються в електронному вигляді академічними та офіційними установами, постійно зростає. Значна кількість міжнародних організацій публікують повні тексти робочих документів, що сто¬суються європейських питань, віддаючи пріоритет економічним аспектам.

Прикладами є:

сайт Ради Європи http://www. coe. fr/;

база угод і конвенцій Ради Європи http://conventions. coe. int/;

Бюлетень Європейського Союзу http://europa. eu. int/abc/doc/ off/bull/en/welcome. htm;

Офіційний журнал Європейських Співтовариств http://publications. eu. int/general/en/oj-en. htm.

Серед українських джерел, крім сайту Верховної Ради України (http://www. rada. gov. ua/), слід відзначити:

сайт Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України http://www. comparativelaw. kiev. ua/, створеного для науково-аналітичного забезпечення стратегічного курсу інтеграції України до ЄС у правовій сфері;

сайт Українсько-Європейського консультативного центру http://www. ueplac

kiev. ua/, який містить базу даних про міжнарод¬ні угоди України з тематичною спрямованістю на європейську інтеграцію, тематичні та аналітичні статті, а також посилання на інші європейські бази даних із законодавства;

сайт Бюро інформації Ради Європи в Україні http://www. coe. kiev. ua/, який містить деякі угоди та конвенції, укладені Радою Європи, українською мовою.

Серед значних європейських бібліографічних інструментів пошуку слід виділити такі:

Архів європейських дослідницьких робіт (European Research Papers Archive, http://eiop. or. at/erpa/);

Бібліотека Інституту Європейського Університету (European University Institute library, http://www. iue. it/LIB/) містить перелік академічних, офіційних і приватних установ, які публікують робочі документи, що так або інакше стосуються європейських питань;

Електронний бюлетень європейської документації (Electronic Bulletin of European Documentation, http://www. euro. ucl. ac. be/ebed/) оновлює раз на два тижні огляд головних електронних робочих документів, опублікованих за цей період.

Якщо відомі точні дані документа (наприклад, Directive 97/15 EC), EUR-Lex передбачає пошук чинного акта за його номером. У системі виділено окремі опції пошуку директив, рішень і регламентів. Аналогічно організується пошук і через підписну базу даних CELEX. В EUR-Lex може бути організований пошук документа за датою публікації. CELEX має більші можливості — як критерій пошуку можуть бути задані дата прийняття, дата публікації в Офіційному журналі, дата набрання чинності, дата вступу у дію або дата закінчення дії акта.

Пошук за словом у тексті/назві, яке можна задати, коли точні реквізити документа невідомі, неефективний, оскільки у більшості випадків результати не точні і містять величезну кількість посилань. Тому і EUR-Lex, і CELEX пропонують схожі опції пошуку за темою. Документи в базі індексуються відповідальними особами. Процедура пошуку полягає у послідовному виборі потрібного розділу. Результати, що їх одержують у такий спосіб, є відносно повними, але слід враховувати той факт, що іноді документ Співтовариства може належати двом різним розділам.

1 2 3 4 5