Пошук документації з Європейського законодавства в Інтернет

Навіть якщо пошуковий індекс містить записи в різних розділах, може статися так, що доведеться розширити межі пошуку. Варто зважати, що результати пошуку в EUR-Lex та CELEX надаються по-різному — у кожній загальній категорії CELEX виділено підкатегорії, EUR-Lex обмежується загальними актами. При цьому CELEX надає анотацію до кожного документа з переліком актів, якими вносяться зміни, тоді як EUR-Lex просто зазначає їх існування. У режимі експертного пошуку в CELEX можуть бути використані дескриптори багатомовного тезауруса EUROVOC.

Доступ до документів CELEX ускладнюється тим, що до кожної статті організований окремий доступ. Наприклад, для пошуку Паризького Договору 1951 року, яким засновується Європейське співтовариство вугілля та сталі, необхідно спочатку шукати у розділі «Законодавство» (Legislation), потім — у розділі «Установ­чі договори» (Founding Treaties), потім — за датою, яку потрібно знати.  Результат пошуку видається у формі 199 документів-секцій, які охоплюють усі статті та додатки до даного договору. Цей спосіб пошуку використовується, коли не існує альтернативи.

Процедура значно спрощується, якщо відомий номер потрібної статті договору. Наприклад, стаття 86 Римського договору, ухваленого в 1957 році, має номер 11957Е086, де 1 вказує на первинне законодавство/договори, 1957-й — рік підписання, Е — Римський договір, 086 — номер статті. При цьому слід враховувати, що після набрання чинності Амстердамського договору відбулась перенумерація статей договорів.

Коли введено тільки перші шість знаків (у даному прикладі — 11957Е), СЕLЕХ виводить на екран усі статті договору та додатки до нього. На цій стадії можна обмежити пошук, обравши опцію «contents» (зміст) для того, щоб відкрити вікно, в якому надається загальний список вибраних документів, включаючи від­повідні протоколи та декларації з їхніми кодами. Пошук статті за номером і виведення тексту в режимі «all» (все) дає можливість продивитись не тільки повний текст статті, а й рішення суду, які впливають на акт

Ще однією відмінністю між системами є те, що EUR-Lex, коли це необхідно, надає консолідовану версію документа. Варто зазначити, що не всі документи доступні у консолідованих версіях, оскільки їх створення — тривалий складний процес. З цієї самої причини при роботі з консолідованою версією слід звертати увагу на дату консолідації — до документа можуть бути внесені зміни вже після неї. Консолідовані версії документів у базу даних CELEX внесено протягом 2002 року.

Правові ІПС — консолідація

Консолідація — це внесення до основного законодавчого акта Співтовариства наступних змін і поправок та об’єднання їх в єдиному документі. Одержаний документ не має офіційного статусу та юридичної сили. Юридично автентичними є версії в тому вигляді, в якому вони були підписані та опубліковані в Офіційному журналі Європейських Співтовариств. Поступова консолідація документів Співтоварист­ва проводиться Бюро публікацій ЄС (Publications Office of the EC), але це робиться тільки в документаційних цілях, без прийняття відповідальності за зміст таких документів. Водночас юристи переважно працюють з консолідованими версіями, якщо такі існують, оскільки інакше фактично неможливо прочитати документ, який змінювався кілька десятків разів.

У деяких випадках юристам потрібно звернутися до оригіналь­ної версії документа. Такі тексти в електронному вигляді доступні на сайті «Європейський Навігатор» (European Navigator, ENA, http://www. enafree. lu), який є проектом уряду Люксембурга, присвяченим історії Європейського Союзу.

1 2 3 4 5