Пошук документації з Європейського законодавства в Інтернет

style="text-align: Беручи до уваги швидкість консолідації текстів Співтовариства і поступове тлумачення законодавчих актів у Союзі та державах-членах, Законодавчий Департамент та Інститут Європейського Університету розробляють академічний сайт під назвою «Консолідація європейського публічного законодавства» (Consolidating European Public Law, http://www. iue. it/LAW/ conseulaw/), присвячений цій проблемі.

За допомогою опції «Display the national implementing measures» («Показати заходи щодо імплементації на національному рівні»), доступної при виборі опції перегляду документа у форматі HTML «all/HTML», у CELEX можна одержати посилання на матеріали щодо введення певного акта до національних законодавств. EUR-Lex у розділі «Documents of public interest» (документи публічного інтересу) містить річні звіти з моніторингу виконання законодавства Співтовариства («Annual report on monitoring the application of Community law»), які описують актуальний стан виконання законодавства Співтовариства державами-членами і перераховують усі справи про його порушення та судові розгляди щодо останніх.

Інша опція CELEX — «Select all documents mentioning this document» («Вибрати всі документи, які згадують цей документ») — дає можливість знайти акти прецедентного права, які стосуються одного або кількох документів вторинного законо­давства.

Найефективнішим способом пошуку повних текстів угод між Європейськими Співтовариствами і третіми державами або міжнародними організаціями є експертний пошук CELEX, в якому назва третьої держави (дескриптор EUROVOC) може застосовуватися разом з іншими критеріями, які відносяться до зовнішніх відносин. EUR-Lex надає перелік таких угод за географічними зонами, тому рекомендується проводити пошук у два етапи:

  • одержати посилання на угоди на сайті Бюро угод Ради Європи (Council’s Agreements Office, http://ue. eu. int/accords/). Пошук у цій базі може виконуватись за словом з назви, за датою підписання, за сторонами, які підписували документ. Для кожної угоди виводиться назва, посилання на публікацію в Офіційному журналі Європейських Співтовариств (якщо така є), дати підписання та набирання чинності, а також перелік сторін, які підписали договір;
  • шукати угоду в Довіднику чинного законодавства EUR-Lex, використовуючи посилання на публікації в Офіційному журналі Європейських Співтовариств.

Огляди щодо поточного стану відносин між ЄС (стосовно кож­ної держави-члена), групами держав, міжнародними організаці­ями та щодо поточних міжнародних справ можна знайти на сайті Генерального Директорату Європейської комісії із зовнішніх відносин (European Commission’s Directorate General for External Relations, http://www. europa. eu. int/comm/external_relations/index

htm). Додаткову інформацію можна знайти на сайтах європейських делегацій у третіх державах та міжнародних організаціях (http://www. europa. eu. int/comm/external_relations/delegations/intro/web. htm), на офіційних сайтах держав, які є членами угоди.

Основним джерелом для одержання рішень і наказів Європейського Суду Справедливості і Суду Першої Інстанції та думок генерального адвоката в електронній формі є сайт названих установ Curia (від лат. «сuria» — приміщення для засідань, http://curia. eu. int/), який надає доступ до повних версій рішень усіма офіційними мовами здебільшого вже у день їх видання. Пошук можна організувати за номером справи, хронологічним періодом, назвами сторін, обставинами справи або за словом з тексту. Додатково на сайті розміщується щотижневий інформаційний бюлетень «Proceedings of the Court of Justice and the Court of First Instance of the European Communities» (Засідання Суду Справедливості та Суду Першої Інстанції Європейських Співтовариств, http://curia. eu. int/en/act/index. htm), який містить конспекти винесених рішень, цитати думок генеральних адвокатів і перелік тільки-но поданих справ.

Для фахівців з судових органів Європейських Співтовариств сайт Curia має розділи «Introduction to the

1 2 3 4 5