Пошук документації з Європейського законодавства в Інтернет

institution» (Введення до установи) і «Texts relating to the institution» (Тексти стосовно установи), які містять Статути Судів, відомості про членів та правила процедури Суду Справедливості та Суду Першої Інстанції, інформацію щодо тактики поведінки у суді, а також іншу інформацію довідкового характеру. Документи з прецедентного права можна одержати і в EUR-Lex та CELEX. Портал EUR-Lex надає доступ до повних текстів рішень та думок генеральних адвокатів на основі номера справи, назви сторін, слова у тексті або посилання на публікацію у Відомостях Європейського Суду (European Court Reports). Меню пошуку CELEX містить більшу кількість пошукових критеріїв, наприклад, за предметом розгляду або типом розгляду, і додаткові опції — посилання на коментарі щодо рішень, перехресні посилання, перегляд тексту двома мовами. Опція експертного пошуку CELEX надає можливість комбінувати ще більшу кількість критеріїв у формі булевого запиту з використанням сполучників «and» (і), «or» (або), «except» (за винятком) та ін. і обмежувати пошук до певного аспек­ту рішення (підстави позову, предмет спору, сторони, захисник, суддя-доповідач, генеральний адвокат та ін.).

Література

  1. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. — К.: Держстандарт України, 1994. — 53 с.
  2. Матеріали сайтів http://www.comparativelaw.kiev.ua/, http://europa. eu.int/, http://www.liga.kiev.ua, http://www.nau.kiev.ua/, http://www.rada. kiev.ua/, http://www.loc.gov/glin/, http://www.lib.berkley.edu/.
  3. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 420 с.
1 2 3 4 5